Learn Python

Master the Python programming language! Learn how to use Python for data analysis and automation, and discover useful frameworks like Django.
 1. Tìm hiểu Môi trường Ảo trong Python

  Tìm hiểu Môi trường Ảo trong Python

  Tutorial Beginner

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về môi trường ảo. Bạn sẽ học được tầm quan trọng của việc sử dụng các môi trường ảo bên trong Python và làm quen với...

 2. Kỹ thuật Scraping Trang web trong Python bằng Beautiful Soup: Tìm kiếm và Chỉnh sửa DOM

  Kỹ thuật Scraping Trang web trong Python bằng Beautiful Soup: Tìm kiếm và Chỉnh sửa DOM

  Tutorial Intermediate

  Trong hướng dẫn trước, bạn đã học được những điều cơ bản của thư viện Beautiful Soup. Bên cạnh việc điều hướng trên cây DOM, bạn cũng có thể tìm kiếm các...

 3. Quản lý Cron Job bằng Python

  Quản lý Cron Job bằng Python

  Tutorial Beginner

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ được học tầm quan trọng của cron job và lý do bạn cần đến chúng. Bạn sẽ có một cái nhìn khái quát về python-crontab, một mô-đun...

 4. Các Mô-đun Toán học trong Python: Decimal và Fractions

  Các Mô-đun Toán học trong Python: Decimal và Fractions

  Tutorial Intermediate

  Ngay cả những phép toán cơ bản nhất có thể đôi khi cho ra một kết quả sai. Điều này xảy ra do các hạn chế trong việc lưu trữ giá trị chính xác của một số....

 5. Các Mô-đun Toán học trong Python: Statistics

  Các Mô-đun Toán học trong Python: Statistics

  Tutorial Beginner

  Phân tích số liệu thống kê giúp chúng ta hiểu được toàn bộ thông tin. Điều này ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như thống kê sinh vật học và phân tích kinh...

 6. Xây dựng RESTful API Với Flask: Một ORM với SQLAlchemy

  Xây dựng RESTful API Với Flask: Một ORM với SQLAlchemy

  Tutorial Beginner

  Trong phần đầu của loạt bài hướng dẫn gồm ba phần này, chúng ta đã tìm hiểu cách viết RESTful API sử dụng Flask làm web framework. Cách tiếp cận trước cung...

 7. Tạo một Ứng dụng Web từ đầu sử dụng Python Flask và MySQL: Phần 2

  Tạo một Ứng dụng Web từ đầu sử dụng Python Flask và MySQL: Phần 2

  Tutorial Intermediate

  Trong phần trước của loạt bài này, chúng ta đã biết cách làm thế nào để bắt đầu với Python Flask và MySQL và cài đặt phần đăng ký người dùng của ứng dụng....

 8. Các Mô-đun Toán học trong Python: Random

  Các Mô-đun Toán học trong Python: Random

  Tutorial Intermediate

  Sự ngẫu nhiên luôn xảy ra ở xung quanh chúng ta. Khi bạn tung một đồng xu hoặc một con súc sắc, bạn không bao giờ có thể chắc chắn về kết quả cuối cùng....

 9. Xây dựng RESTful API Với Flask: Theo hướng Tự làm

  Xây dựng RESTful API Với Flask: Theo hướng Tự làm

  Tutorial Beginner

  REpresentational State Transfer (REST) ​​là một kiểu thiết kế kiến ​​trúc phát triển web chỉ đến việc phân chia các nguồn tài nguyên API một cách hợp lý để...

 10. Tạo một Ứng dụng Web từ đầu Sử dụng Python Flask và MySQL

  Tạo một Ứng dụng Web từ đầu Sử dụng Python Flask và MySQL

  Tutorial Intermediate

  Trong loạt bài này, chúng ta sẽ sử dụng Python, Flask và MySQL để tạo ra một ứng dụng web đơn giản từ đầu. Nó sẽ là một ứng dụng danh sách điều ước đơn giản,...

 11. Các Mô-đun Toán học trong Python: Math và Cmath

  Các Mô-đun Toán học trong Python: Math và Cmath

  Tutorial Intermediate

  Khi viết các chương trình trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường gặp những tình huống nơi mà chúng ta cần phải sử dụng một chút kiến thức về môn toán để...

 12. Kỹ thuật Scraping Trang web trong Python bằng Beautiful Soup: Cơ bản

  Kỹ thuật Scraping Trang web trong Python bằng Beautiful Soup: Cơ bản

  Tutorial Intermediate

  Trong một bài viết trước, tôi đã hướng dẫn cho bạn cách sử dụng mô-đun Requests để truy cập các trang web bằng Python. Hướng dẫn đó đã đề cập đến rất nhiều...