Learn Rest API

Use Rest APIs to make it easier for applications to communicate with each other. These tutorials show you how to code an API using various frameworks and approaches.
 1. Xây dựng RESTful API Với Flask: Theo hướng Tự làm

  Xây dựng RESTful API Với Flask: Theo hướng Tự làm

  Tutorial Beginner

  REpresentational State Transfer (REST) ​​là một kiểu thiết kế kiến ​​trúc phát triển web chỉ đến việc phân chia các nguồn tài nguyên API một cách hợp lý để...

 2. Android từ đầu: Sử dụng REST API

  Android từ đầu: Sử dụng REST API

  Tutorial Beginner

  Hầu hết chúng ta đều trưởng thành nhờ tìm hiểu các thông tin mới, những thứ như Internet là một phần quan trọng trong cuộc sống. Mọi thứ đang trở nên gắn kết...

 3. Viết API đầu tiên của bạn bằng Node.js và Express: Tìm hiểu về REST API

  Viết API đầu tiên của bạn bằng Node.js và Express: Tìm hiểu về REST API

  Tutorial Beginner

  Nếu bạn đã từng dành gian cho việc phát triển web hiện đại, bạn sẽ gặp các thuật ngữ như REST và API. Nếu bạn đã từng nghe về các thuật ngữ này hoặc từng làm...

 4. Viết một Ứng dụng với GraphQL, React Native và AWS AppSync: Phần Ứng dụng

  Viết một Ứng dụng với GraphQL, React Native và AWS AppSync: Phần Ứng dụng

  Tutorial Intermediate

  Trong các bài này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo và tương tác với cơ sở dữ liệu GraphQL bằng AWS AppSync và React Native. Ứng dụng này sẽ có chức năng...

 5. Viết một Ứng dụng với GraphQL, React Native, and AWS AppSync: Phần Back-End

  Viết một Ứng dụng với GraphQL, React Native, and AWS AppSync: Phần Back-End

  Tutorial Intermediate

  Trong các bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo và tương tác với cơ sở dữ liệu GraphQL bằng AWS AppSync và React Native. Ứng dụng này sẽ có...

 6. Xây dựng Startup của bạn: Nhập với API Google Contacts

  Xây dựng Startup của bạn: Nhập với API Google Contacts

  Tutorial Intermediate

  Hướng dẫn này nằm trong loạt bài Building Your Startup With PHP trên Envato Tuts+. Trong loạt bài này, tôi hướng dẫn bạn thông qua việc khởi chạy một startup...

 7. Gởi dữ liệu bằng Retrofit 2 HTTP Client cho Android

  Gởi dữ liệu bằng Retrofit 2 HTTP Client cho Android

  Tutorial Intermediate

  Retrofit là một type-safe HTTP client cho Android và Java. Retrofit giúp dễ dàng kết nối đến một dịch vụ REST ở trên web bằng cách dịch API thành các...

 8. Làm quen với Retrofit 2 HTTP Client

  Làm quen với Retrofit 2 HTTP Client

  Tutorial Intermediate

  Retrofit là một HTTP client type-safe cho Android và Java. Retrofit giúp dễ dàng kết nối đến một dịch vụ REST trên web bằng cách chyển đổi API thành Java...

 9. Giới thiệu WP REST API

  Giới thiệu WP REST API

  Tutorial Beginner

  Được lập vào năm 2003, WordPress đã phát triển từ một nền tảng blog đơn giản thành một hệ thống quản lý nội dung toàn diện. Trong những năm qua, WordPress đã...

 10. Làm chủ WP_Query: Các Hàm Liên quan

  Làm chủ WP_Query: Các Hàm Liên quan

  Tutorial Intermediate

  Xin chào, và mừng bạn đến với phần thứ hai của loạt bài "Làm chủ WP_Query". Trong phần đầu tiên, chúng ta bắt đầu loạt bài này bằng cách đơn giản là giới...