Learn Node

Build fast and scalable web applications with Node.js. Use these detailed tutorials to help you build APIs, real-time apps, and much more.
 1. Xác thực các ứng dụng Node.js với Passport

  Xác thực các ứng dụng Node.js với Passport

  Tutorial Intermediate

  Có thể việc triển khai các chiến lược xác thực mạnh mẽ cho bất kỳ ứng dụng nào là một nhiệm vụ khó khăn và các ứng dụng Node.js cũng không ngoại lệ.

 2. Viết API đầu tiên của bạn bằng Node.js và Express: Thiết lập Server

  Viết API đầu tiên của bạn bằng Node.js và Express: Thiết lập Server

  Tutorial Beginner

  Trong bài hướng dẫn trước, chúng ta đã đi tìm hiểu về kiến ​​trúc REST là gì, sáu hướng dẫn ràng buộc của REST, tìm hiểu các phương thức yêu cầu HTTP và code...

 3. Kết nối với API Twitter trong Ứng dụng Angular 6

  Kết nối với API Twitter trong Ứng dụng Angular 6

  Tutorial Intermediate

  Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách xác thực và kết nối với Twitter API bằng Node.js và Angular 6. Đến cuối hướng...

 4. Viết API đầu tiên của bạn bằng Node.js và Express: Tìm hiểu về REST API

  Viết API đầu tiên của bạn bằng Node.js và Express: Tìm hiểu về REST API

  Tutorial Beginner

  Nếu bạn đã từng dành gian cho việc phát triển web hiện đại, bạn sẽ gặp các thuật ngữ như REST và API. Nếu bạn đã từng nghe về các thuật ngữ này hoặc từng làm...

 5. Cách tạo một ứng dụng thể thao thời gian thực với Node.js

  Cách tạo một ứng dụng thể thao thời gian thực với Node.js

  Tutorial Intermediate

  Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ trình bày cách tạo một ứng dụng web thể hiện điểm số trận đấu trực tiếp từ NHL. Điểm số sẽ tự động cập nhật khi trận đấu đang...

 6. Xác thực trang web trong Node.js: Đăng ký người dùng

  Xác thực trang web trong Node.js: Đăng ký người dùng

  Tutorial Beginner

  Xác thực cũng quan trọng trong API, đây cũng là một tính năng quan trọng trong các ứng dụng web nhất định — những ứng dụng có trang và thông tin bí mật chỉ...

 7. Xây dựng ứng dụng web với Node.js

  Xây dựng ứng dụng web với Node.js

  Tutorial Beginner

  Ngoài việc dựng APIs, Node.js cũng rất lý tưởng để xây dựng các ứng dụng web chuẩn mực. Nó có những công cụ mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của nhà phát triển...

 8. Giới thiệu về Mongoose cho MongoDB và Node.js

  Giới thiệu về Mongoose cho MongoDB và Node.js

  Tutorial Beginner

  Mongoose là một framework JavaScript thường được sử dụng trong ứng dụng Node.js với database là MongoDB. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn...

 9. Xây dựng một Slack Bot bằng Node.js

  Xây dựng một Slack Bot bằng Node.js

  Tutorial Beginner

  Slack sẽ nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp cho đội nhóm giao tiếp với nhau. Thực tế, Slack rất phổ biến đến mức khi tôi gõ slack vào...

 10. Sử dụng passport với sequelize và MySQL

  Sử dụng passport với sequelize và MySQL

  Tutorial Intermediate

  Sequelize là một ORM Node.js dựa trên promise. Nó có thể được sử dụng với PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite và MSSQL. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ...

 11. Gỡ lỗi với Node.js

  Gỡ lỗi với Node.js

  Tutorial Intermediate

  Tôi cảm thấy rằng gỡ lỗi là một phần quan trọng của chu trình phát triển cũng như những thứ khác. Vì vậy, hãy luôn luôn hiểu rõ chức năng của việc gỡ lỗi,...

 12. Xây dựng một CMS: nodePress

  Xây dựng một CMS: nodePress

  Tutorial Intermediate

  Bạn đã tạo thành công một Hệ thống Quản lý Nội dung CMS dựa trên hệ thống tập tin phẳng bằng ngôn ngữ Go. Bước tiếp theo là lấy lý tưởng tương tự và tạo ra...