Learn Databases & SQL

Discover how to use databases to manage and manipulate data effectively. Learn the fundamentals of SQL and database design in these tutorials.
 1. Xác thực các ứng dụng Node.js với Passport

  Xác thực các ứng dụng Node.js với Passport

  Tutorial Intermediate

  Có thể việc triển khai các chiến lược xác thực mạnh mẽ cho bất kỳ ứng dụng nào là một nhiệm vụ khó khăn và các ứng dụng Node.js cũng không ngoại lệ.

 2. Tạo một Ứng dụng Web từ đầu sử dụng Python Flask và MySQL: Phần 2

  Tạo một Ứng dụng Web từ đầu sử dụng Python Flask và MySQL: Phần 2

  Tutorial Intermediate

  Trong phần trước của loạt bài này, chúng ta đã biết cách làm thế nào để bắt đầu với Python Flask và MySQL và cài đặt phần đăng ký người dùng của ứng dụng....

 3. Tạo một Ứng dụng Web từ đầu Sử dụng Python Flask và MySQL

  Tạo một Ứng dụng Web từ đầu Sử dụng Python Flask và MySQL

  Tutorial Intermediate

  Trong loạt bài này, chúng ta sẽ sử dụng Python, Flask và MySQL để tạo ra một ứng dụng web đơn giản từ đầu. Nó sẽ là một ứng dụng danh sách điều ước đơn giản,...

 4. Làm quen với các thao tác CRUD trong cơ sở dữ liệu PHP MySQL

  Làm quen với các thao tác CRUD trong cơ sở dữ liệu PHP MySQL

  Tutorial Beginner

  Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để thực hiện các thao tác CRUD(create - tạo mới, read - đọc, update -...

 5. Giới thiệu về Mongoose cho MongoDB và Node.js

  Giới thiệu về Mongoose cho MongoDB và Node.js

  Tutorial Beginner

  Mongoose là một framework JavaScript thường được sử dụng trong ứng dụng Node.js với database là MongoDB. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn...

 6. Sử dụng passport với sequelize và MySQL

  Sử dụng passport với sequelize và MySQL

  Tutorial Intermediate

  Sequelize là một ORM Node.js dựa trên promise. Nó có thể được sử dụng với PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite và MSSQL. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ...

 7. Làm quen với Cassandra: Kiểu dữ liệu CQL và sử dụng GoCQL

  Làm quen với Cassandra: Kiểu dữ liệu CQL và sử dụng GoCQL

  Tutorial Intermediate

  Trong phần đầu tiên của loạt bài hướng dẫn này, tôi đã khái quát những điều rất cơ bản của Cassandra và sử dụng CQLSH để giao tiếp với hệ thống cơ sở dữ liệu...

 8. Làm quen với Cassandra: Sử dụng CQL API và CQLSH

  Làm quen với Cassandra: Sử dụng CQL API và CQLSH

  Tutorial Beginner

  Apache Cassandra là một trong các hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất. Nó được thiết kế với mục đích xử lý lượng lớn dữ liệu được lưu trữ trong...

 9. Sử dụng Cơ sở Dữ liệu Illuminate Với Eloquent trong Ứng dụng PHP của Bạn Mà Không cần Laravel

  Sử dụng Cơ sở Dữ liệu Illuminate Với Eloquent trong Ứng dụng PHP của Bạn Mà Không cần Laravel

  Tutorial Intermediate

  Illuminate là hệ thống cơ sở dữ liệu của Laravel trừ Laravel ra. Nó đi kèm với Eloquent ORM trong Laravel. Nếu bạn muốn xây dựng các ứng dụng PHP bằng ORM và...

 10. Android từ đầu: Cách lưu trữ dữ liệu ứng dụng tại cục bộ

  Android từ đầu: Cách lưu trữ dữ liệu ứng dụng tại cục bộ

  Tutorial Beginner

  Khi nói đến dữ liệu cố định của ứng dụng tại cục bộ, thì các nhà phát triển Android chắc chắn tha hồ lựa chọn. Ngoài việc truy cập trực tiếp đến cả các khu...

 11. Doctrine ORM và Laravel 5

  Doctrine ORM và Laravel 5

  Tutorial Beginner

  Là một nhà phát triển PHP, bạn có thể đã gặp thuật ngữ ORM. ORM là phương pháp làm việc với các database, tương tự như cách bạn sử dụng các class và object....

 12. Xây dựng một ứng dụng Chat thời gian thực với Modulus và Spring Boot

  Xây dựng một ứng dụng Chat thời gian thực với Modulus và Spring Boot

  Tutorial Intermediate

  Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng Spring Boot cho môi trường phát triển web, Websockets cho giao tiếp thời gian thực, Tomcat cho thùng chứa ứng dụng...