Learn React

Build scalable and reusable UI components for web apps with React. Work your way through these in-depth tutorials to master this powerful JavaScript library.
 1. Bắt đầu với Redux: Tại sao Redux?

  Bắt đầu với Redux: Tại sao Redux?

  Tutorial Beginner

  Khi bạn đang học React, bạn sẽ hầu như luôn nghe mọi người nói Redux tuyệt vời thế nào và bạn nên thử dùng nó. Hệ sinh thái React đang phát triển với tốc độ...

 2. Xây dựng một ứng dụng React với Laravel: Phần 2, React

  Xây dựng một ứng dụng React với Laravel: Phần 2, React

  Tutorial Intermediate

  Đây là phần hai và cũng là phần cuối của loạt bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng React với back end sử dụng Laravel. Phần đầu của loạt bài này, chúng ta đã...

 3. Giới thiệu Hiệu ứng Động trong React

  Giới thiệu Hiệu ứng Động trong React

  Tutorial Beginner

  Trong hai hướng dẫn React gần đây, bạn đã quen với các khái niệm React cơ bản như JSX, định tuyến và form. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ nâng chúng lên...

 4. Angular và React: So Sánh 7 Tính Năng Quan Trọng

  Angular và React: So Sánh 7 Tính Năng Quan Trọng

  Tutorial Beginner

  Angular so với React là một tranh luận phổ biển giữa các nhà phát triển Front-End JavaScript, thông thường, cuộc tranh luận kết luận nghiêng về một trong hai...

 5. Tìm hiểu về định tuyến lồng nhau trong React

  Tìm hiểu về định tuyến lồng nhau trong React

  Tutorial Intermediate

  React là một thư viện JavaScript được xây dựng bởi Facebook để xây dựng giao diện người dùng. Nếu bạn là người mới làm quen với React, tôi khuyên bạn nên đọc...

 6. Những thư viện và framework JavaScript quan trọng bạn cần biết

  Những thư viện và framework JavaScript quan trọng bạn cần biết

  Tutorial Beginner

  JavaScript đã tồn tại hơn 20 năm, và là một trong những ngôn ngữ không ngừng phát triển. Ngôn ngữ này gần đây trải qua giai đoạn tăng trưởng rất nhanh, điều...

 7. Hiểu về Form và Sự kiện trong React

  Hiểu về Form và Sự kiện trong React

  Tutorial Intermediate

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về form và các sự kiện trong React. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tạo ra một ứng dụng đơn giản dựa trên React và sau đó...

 8. Các thành phần chức năng phi trạng thái vs có trạng thái trong React

  Các thành phần chức năng phi trạng thái vs có trạng thái trong React

  Tutorial Beginner

  React là một thư viện JavaScript phổ biến để xây dựng giao diện người dùng tương tác. React không quá khó để học, đó là một trong những lý do tại sao nó nhận...

 9. Tăng tốc Ứng dụng React Front-End của bạn bằng cách sử dụng Lazy Loading

  Tăng tốc Ứng dụng React Front-End của bạn bằng cách sử dụng Lazy Loading

  Tutorial Advanced

  Một thách thức không ngừng đối với các nhà phát triển front-end là hiệu năng của các ứng dụng. Làm cách nào chúng ta có thể...

 10. Làm thế nào để xây dựng các serverless GraphQL và REST APIs với AWS Amplify

  Làm thế nào để xây dựng các serverless GraphQL và REST APIs với AWS Amplify

  Tutorial Intermediate

  AWS Amplify cho phép các nhà phát triển nhanh chóng xây dựng và kết nối với các dịch vụ mạnh mẽ trên cloud. Trong hướng dẫn trước, bạn đã học How to set up...

 11. Tìm hiểu về HOC trong React: Một số Ví dụ

  Tìm hiểu về HOC trong React: Một số Ví dụ

  Tutorial Beginner

  Đây là phần thứ hai của loạt bài về Higher-Order Component (HOC). Hôm nay, tôi sẽ trình bày các pattern higher-order component hữu ích khác nhau và dễ cài...

 12. Các công cụ dùng cho phát triển React Native

  Các công cụ dùng cho phát triển React Native

  Tutorial Beginner

  Các công cụ, thư viện và dịch vụ là những phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi nhà phát triển, bất kể bạn đang phát triển cho môi trường nào. Và React...