Learn React Native Development

Build cross-platform mobile apps for iOS and Android with React Native. Become an expert app developer by following these detailed step-by-step tutorials.
 1. Bắt đầu với bố cục của React Native

  Bắt đầu với bố cục của React Native

  Tutorial Beginner

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách bố cục ứng dụng React Native và cách triển khai bố cục thường được sử dụng trong các ứng dụng. Bài này bao gồm bố...

 2. Khởi đầu với một mẫu ứng dụng React Native

  Khởi đầu với một mẫu ứng dụng React Native

  Tutorial Beginner

  Thiết kế một ứng dụng React Native từ đầu thường là một quá trình rườm rà—đặc biệt là phần thiết kế, bởi vì bạn phải lên kế hoạch cho cả thiết bị Android và...

 3. Nâng cấp Ứng dụng React Native của bạn với AWS Amplify

  Nâng cấp Ứng dụng React Native của bạn với AWS Amplify

  Tutorial Intermediate

  AWS Amplify là một thư viện nguồn mở cho phép các nhà phát triển, và trong trường hợp của chúng ta là các nhà phát triển cho nền tảng di động, thêm một loạt...

 4. Viết một Ứng dụng với GraphQL, React Native và AWS AppSync: Phần Ứng dụng

  Viết một Ứng dụng với GraphQL, React Native và AWS AppSync: Phần Ứng dụng

  Tutorial Intermediate

  Trong các bài này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo và tương tác với cơ sở dữ liệu GraphQL bằng AWS AppSync và React Native. Ứng dụng này sẽ có chức năng...

 5. Phát triển React Native Đơn giản hơn với Expo

  Phát triển React Native Đơn giản hơn với Expo

  Tutorial Beginner

  Expo là một bộ công cụ giúp dễ dàng viết các ứng dụng React Native. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách bạn có thể nhanh chóng tạo ra các ứng dụng...

 6. Viết một Ứng dụng với GraphQL, React Native, and AWS AppSync: Phần Back-End

  Viết một Ứng dụng với GraphQL, React Native, and AWS AppSync: Phần Back-End

  Tutorial Intermediate

  Trong các bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo và tương tác với cơ sở dữ liệu GraphQL bằng AWS AppSync và React Native. Ứng dụng này sẽ có...

 7. Các công cụ dùng cho phát triển React Native

  Các công cụ dùng cho phát triển React Native

  Tutorial Beginner

  Các công cụ, thư viện và dịch vụ là những phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi nhà phát triển, bất kể bạn đang phát triển cho môi trường nào. Và React...

 8. Bắt đầu với một Template React Native trong 60 Giây

  Bắt đầu với một Template React Native trong 60 Giây

  Tutorial Beginner

  Những template ứng dụng React Native từ CodeCanyon có thể đẩy nhanh việc phát triển ứng dụng của bạn. Video này sẽ cho bạn thấy cách làm thế nào để bắt đầu...

 9. Bố cục ứng dụng React Native phổ biến: Trang lịch

  Bố cục ứng dụng React Native phổ biến: Trang lịch

  Tutorial Beginner

  Trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng React Native để tạo bố cục trang thường được sử dụng trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động. Các bố...

 10. Cách tạo một Ứng dụng Phát hiện Khuôn mặt Với React Native

  Cách tạo một Ứng dụng Phát hiện Khuôn mặt Với React Native

  Tutorial Intermediate

  Có phải bạn là một nhà phát triển ứng dụng lai muốn thêm tính năng phát hiện khuôn mặt vào trong ứng dụng của bạn, nhưng bạn không có ý tưởng rằng mình sẽ...

 11. Tạo một Ứng dụng Từ điển bằng React Native cho Android

  Tạo một Ứng dụng Từ điển bằng React Native cho Android

  Tutorial Beginner

  React Native của Facebook là một framework mạnh mẽ cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng xây dựng các ứng dụng Android và iOS chỉ bằng JavaScript và JSX. Các...