Learn about Code Security

Security is essential for any program you create. Learn how to implement stronger security features to protect your apps and keep your users and their data safe.
 1. Xây dựng trình kiểm tra đơn giản độ mạnh của mật khẩu

  Xây dựng trình kiểm tra đơn giản độ mạnh của mật khẩu

  Tutorial Intermediate

  Cung cấp thông tin phản hồi ngay lập tức là điều ngay bây giờ. Tại sao lại giới hạn bản thân trong việc kiểm tra tên người dùng và địa chỉ email? Tại sao...

 2. 15 Biểu Mẫu Đăng Nhập PHP Hữu Dụng trên CodeCanyon

  15 Biểu Mẫu Đăng Nhập PHP Hữu Dụng trên CodeCanyon

  Tutorial Beginner

  Có vài điều cần cân nhắc khi tìm kiếm các mẫu đăng nhập của PHP Dĩ nhiên cần có nhiều sự xem xét khác như bảo mật và phiên bản PHP hỗ trợ. Bạn cũng cần xem...

 3. Tạo chuỗi chữ số ngẫu nhiên trong PHP

  Tạo chuỗi chữ số ngẫu nhiên trong PHP

  Tutorial Intermediate

  Hãy để tôi bắt đầu bài viết này bằng việc nói rằng hầu như không có sự kiện nào thực sự ngẫu nhiên. Ngay cả kết quả của trò tung đồng xu kinh điển về mặt lý...

 4. Khoá, Thông tin xác thực và Lưu trữ trong Android

  Khoá, Thông tin xác thực và Lưu trữ trong Android

  Tutorial Intermediate

  Trong bài viết trước về bảo mật dữ liệu người dùng Android, chúng ta đã tìm hiểu về mã hóa dữ liệu thông qua passcode do người dùng cung cấp. Hướng dẫn này...

 5. Lập trình với Yii2: Xác thực chuyên dụng

  Lập trình với Yii2: Xác thực chuyên dụng

  Tutorial Intermediate

  Nếu bạn đang hỏi "Yii là gì?" hãy xem hướng dẫn trước của tôi: Introduction to the Yii Framework để đánh giá các ích lợi của Yii và có cái nhìn tổng thể...