Learn Cloud & Hosting

Discover how to work with cloud storage and use hosting services for your web applications. These cloud and hosting tutorials will get you up and running in no time.
 1. Làm thế nào để xây dựng các serverless GraphQL và REST APIs với AWS Amplify

  Làm thế nào để xây dựng các serverless GraphQL và REST APIs với AWS Amplify

  Tutorial Intermediate

  AWS Amplify cho phép các nhà phát triển nhanh chóng xây dựng và kết nối với các dịch vụ mạnh mẽ trên cloud. Trong hướng dẫn trước, bạn đã học How to set up...

 2. Phát triển React Native Đơn giản hơn với Expo

  Phát triển React Native Đơn giản hơn với Expo

  Tutorial Beginner

  Expo là một bộ công cụ giúp dễ dàng viết các ứng dụng React Native. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách bạn có thể nhanh chóng tạo ra các ứng dụng...

 3. Bắt đầu với Firebase Storage cho iOS

  Bắt đầu với Firebase Storage cho iOS

  Tutorial Intermediate

  Ngoài việc cho phép các nhà phát triển iOS dễ dàng lưu trữ dữ liệu trên cloud, cũng như xác thực người dùng thông qua SDK mạnh mẽ của họ, Firebase cũng cung...

 4. Apache so với Nginx: Ưu và Nhược điểm đối với WordPress

  Apache so với Nginx: Ưu và Nhược điểm đối với WordPress

  Tutorial Intermediate

  Các yêu cầu về hiệu suất của WordPress có thể khác nhau giữa các dự án, nhưng chắc chắn có một điều giống nhau - đó là nó phải nhanh.

 5. Ứng dụng Serverless với Cloud Functions của Firebase

  Ứng dụng Serverless với Cloud Functions của Firebase

  Tutorial Intermediate

  Mục tiêu của Firebase là giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng tốt hơn và giúp họ thành công. Bằng cách lưu ý đến back-end hoặc cơ sở hạ tầng của ứng...

 6. Báo cáo sự cố với Crashlytics

  Báo cáo sự cố với Crashlytics

  Tutorial Beginner

  Trong Android, có một xác suất cao cho ứng dụng của bạn bị sự cố ngay cả sau khi bạn đã kiểm thử nó theo cách thủ công và cách tự động. Điều này có thể do...

 7. Các quy tắc an toàn trong Firebase

  Các quy tắc an toàn trong Firebase

  Tutorial Beginner

  Các quy tắt bảo mật Cơ sở dữ liệu Thời gian thực Firebase là cách bạn bảo mật dữ liệu của bạn khỏi người sử dụng trái phép và bảo vệ các cấu trúc dữ liệu của...

 8. Tóm tắt về HTTP: Các kết nối HTTP

  Tóm tắt về HTTP: Các kết nối HTTP

  Tutorial Intermediate

  Trong bài viết trước chúng ta đã xem xét các thông điệp HTTP và các ví dụ của các câu lệnh và mã lệnh được chuyển từ máy khách đến máy chủ và ngược lại trong...