Learn CodeIgniter

Build high-performance web applications with CodeIgniter, a lightweight PHP framework that offers fast development and a wide range of features.
 1. Phân trang trong CodeIgniter: Hướng dẫn Hoàn chỉnh

  Phân trang trong CodeIgniter: Hướng dẫn Hoàn chỉnh

  Tutorial Beginner

  Lợi ích của việc sử dụng framework full stack cho ứng dụng web đó là bạn không phải lo lắng về các tác vụ thông thường như xử lý đầu vào, kiểm tra form và...

 2. Quản lý package dễ dàng cho CodeIgniter với Sparks

  Quản lý package dễ dàng cho CodeIgniter với Sparks

  Tutorial Intermediate

  Sparks là một hệ thống quản lý package mới dành cho CodeIgniter dùng mở rộng core với sự hỗ trợ cho các spark như đá quý.

 3. Mọi thứ bạn cần để khởi đầu với CodeIgniter

  Mọi thứ bạn cần để khởi đầu với CodeIgniter

  Tutorial Beginner

  CodeIgniter là một framework ứng dụng web cho PHP. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng web nhanh hơn và cung cấp nhiều thư viện mã nguồn...