Advertisement
Scroll to top
Read Time: 8 min

() translation by (you can also view the original English article)

Android Studio jest całkiem nowym IDE (Zintegrowanym Środowiskiem Projektowym) udostępnionym bezpłatnie przez Google dla deweloperów systemu Android.  Android Studio bazuje na IDE IntelliJ IDEA, które również oferuje dobre środowisko projektowe systemu Android. W tym poradniku, pokażę jak stworzyć nowy projekt i wykorzystać funkcje, które Android Studio ma do zaoferowania.


1. Konfiguracja projektu

Zanim rozpoczniesz pracę, najpierw musisz pobrać i zainstalować Android Studio. Zwróć uwagę, że powinieneś mieć zainstalowany JDK 6 lub nowszy.  Jeśli używasz Windows, uruchom plik .exe i przejdź przez kreator konfiguracji. Jeśli korzystasz z OS X, zamontuj obraz dysku klikając go dwukrotnie i przenieś Android Studio do folderu Aplikacje.

Jeśli pomyślnie zakończyłeś powyższe kroki, twoje środowisko projektowe powinno działać poprawnie. Teraz możesz stworzyć swoją pierwszą aplikację za pomocą Android Studio. Kiedy uruchomisz Android Studio po raz pierwszy, powinieneś zobaczyć ekran powitalny, oferujący na początek różne opcje.

W tym poradniku wybierzemy opcję New Project. Jednakże możesz wybrać Import Project, jeśli chcesz importować projekt na przykład z Eclipse do Android Studio.  Android Studio przekonwertuje projekt Eclipse do Android Studio, dodając wymagane pliki konfiguracyjne.

Jeśli z listy opcji wybierzesz Open Project, będziesz mógł otworzyć projekty stworzone za pomocą Android Studio lub IntelliJ IDEA. Wybierając Check out from Version Control, możesz sprawdzić kopię projektu znajdującą się pod kontrolą wersji. To świetny sposób na przyspieszenie istniejącego projektu.

Aby rozpocząć, wybierz New Project z dostępnych opcji. Zostaniesz przeniesiony na listę opcji konfigurowania nowego projektu. W tym poradniku, utworzymy prostą aplikację, aby pokazać kilka najważniejszych funkcji Android Studio. Jestem pewny, że się ze mną zgodzisz, że nie ma lepszej nazwy naszego projektu niż HelloWorld.

Na powyższym zrzucie ekranu możesz zobaczyć, że nazwałem moją aplikację HelloWorld oraz nazwałem modułu HelloWorld. Jeśli nie znasz IntelliJ IDEA, być może zastanawiasz się co to jest moduł. Moduł jest dyskretną jednostką funkcjonalności, która może być kompilowana, uruchamiana, testowana i debugowana niezależnie.  Moduły zawierają kod źródłowy, skrypty kompilacji i wszystko inne wymagane do pełnienia określonego zadania.

Podczas tworzenia nowego projektu, możesz również nazwać paczkę projektu. Domyślnie, Android Studio wstawia ostatni element nazwy paczki projektu do nazwy modułu, ale możesz to zmienić w razie potrzeby.

Pozostałe ustawienia to lokalizacja projektu na dysku, minimalna wersja i docelowy SDK, SDK, z którym projekt zostanie skompilowany i szablon projektu. Możesz również zlecić Android Studio utworzenie klasy Activity, własnej ikony uruchamiania oraz włączenie obsługiwania Układu Siatki, Fragmentów, Rysownika Nawigacji i Paska Akcji przez projekt.

Nie będziemy tworzyć własnej ikony dla tej aplikacji, więc możesz odznaczyć pole o nazwie Create custom launch icon. Kliknij Next, aby kontynuować konfigurowanie projektu.

Ponieważ w poprzednim kroku zaznaczyliśmy pole Create activity, musisz skonfigurować klasę Activity, którą Android Studio stworzy dla ciebie.

Ponieważ rozpoczniemy od pustej klasy Activity, możesz kliknąć Next, aby przejść do następnego kroku w procesie konfiguracji, w którym musisz nazwać klasę Activity, główny układ i układ częściowy. Możesz również ustawić typ nawigacji, którą dla tego projektu ustawimy na None. Rzuć okiem na zrzut ekranu poniżej, aby zobaczyć jak powinny wyglądać ustawienia.

Po kliknięciu Finish, zostaniesz przeniesiony do interfejsu użytkownika Android Studia, w którym po lewej stronie znajduje się eksplorator projektu, a po prawej przestrzeń robocza.  Po skonfigurowaniu projektu w Android Studio, przyszedł czas na odkrycie kilka kluczowych funkcji Android Studio.


2. Android Virtual Devices

Android Virtual Device lub AVD jest emulatorem konfiguracji, pozwalającym stworzyć urządzenie z systemem Android. To znacznie ułatwia uruchamianie i testowanie aplikacji na szerokiej gamie urządzeń. Dzięki Android Virtual Device, możesz określić sprzęt i oprogramowanie Android Emulator, które musi emulować.

Zalecany sposób na stworzenie Android Virtual Device to AVD Manager, do którego możesz przejść w Android Studio wybierając Android > AVD Manager w menu Tools.

Jeśli środowisko deweloperskie zostało ustawione prawidłowo, Android Virtual Device Manager powinien podobny do poniższego zrzutu ekranu.

Aby utworzyć nowe AVD, kliknij New... po prawej, nazwij AVD i skonfiguruj urządzenie wirtualne jak pokazano poniżej. Kliknij OK, aby utworzyć swoje pierwsze AVD.

Aby użyć nowo utworzonego AVD, wybierz go z listy menedżera AVD i kliknij Start... po prawej stronie. Jeśli AVD jest skonfigurowany poprawnie, Android Emulator powienien uruchomić się jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej.

Po uruchomieniu Android Emulator, pora na uruchomienie aplikacji wybierając Run 'helloworld' w menu Run. Uruchamianie aplikacji w Android Emulator jest takie proste .


3. Układ dynamiczny

Funkcja układu dynamicznego Android Studio pozwala na podgląd interfejsu użytkownika aplikacji bez potrzeby uruchamiania jej na urządzeniu lub emulatorze. Układ dynamiczny to potężne narzędzie, dzięki któremu zaoszczędzisz dużo czasu. Podgląd interfejsu użytkownika aplikacji za pomocą układów dynamicznych jest znacznie szybsze.

Aby rozpocząć pracę z układami dynamicznymi, kliknij dwukrotnie plik układu XML i wybierz zakładkę Text w dole obszaru roboczego. Wybierz zakładkę Preview po prawej stronie, aby zobaczyć bieżący układ. Jakiekolwiek zmiany w układzie XML zostaną odzwierciedlone na podglądzie po prawej stronie. Rzuć okiem na zrzut ekranu poniżej, aby poznać lepiej tę funkcję.

Jest wiele innych zalet układu dynamicznego, na które warto zwrócić uwagę. Możesz na przykład stworzyć odmianę układu XML, nad którym obecnie pracujesz wybierając opcję z pierwszego menu w okienku Preview. Możesz na przykład utworzyć osobne widoki dla trybu portretowego oraz krajobrazowego i Android Studio utworzy potrzebne foldery i pliki.

Drugie menu w okienku Preview pozwala na zmianę rozmiaru urządzenia. Trzecie menu pozwala na zmianę orientacji urządzenia, dzięki któremu z łatwością można zobaczyć jak układ wygląda w różnych orientacjach i szablonach.

Czwarte menu w okienku Preview umożliwia łatwy dostęp do Activity lub fragmentu, w którym układ jest używany. Okienko Preview pozwala również na zmianę języka używanego w układzie dynamicznym, dzięki któremu z łatwością można zobaczyć jak układ wygląda w różnych językach. Menu najbardziej po prawej pozwala na zmianę wersji API.

Okienko Preview pozwala również na sterowanie zbliżeniem na układ, odświeżaniem okienka Preview lub zrzutami ekranu.


4. Szablony

Android Studio dostarcza deweloperom wiele szablonów, aby przyśpieszyć proces rozwoju. Szablony automacznie tworzą Activity i wymagane pliki XML. Możesz użyć tych szablonów, aby stworzyć prostą aplikację na Androida, którą możesz uruchomić na urządzeniu lub w emulatorze.

Za pomocą Android Studio możesz stworzyć szablon podczas tworzenia nowego Activity.  Kliknij prawym przyciskiem myszy package name w nawigatorze projektu po lewej stronie, wybierz New w menu i Activity z listy opcji.  Android Studio wyświetli listę szablonów takich jak Blank ActivityFullscreen Activity, i Tabbed Activity.

Możesz również wybrać Image Asset w menu, który uruchomi konfigurator przeprowadzający Cię przez proces tworzenia. Pozwól mi pokazać jak stworzyć nowy Activity bazujący na szablonie Login Activity. Wybierz opcję Login Activity z listy szablonów Activity, aby uruchomić konfigurator.

Jak możesz zobaczyć na powyższym zrzucie ekranu, nazwałem Activity LoginActivity, ustawiłem Layout Name na activity_login, nadałem Activity tytuł Sign In.  Pole Include Google+ sign in jest domyślnie zaznaczone. Odznacz je, ponieważ nie będziemy korzystać z tej funkcji w naszym przykładzie.

Opcjonalnie możesz ustawić Hierarchical Parent nowego Activity. To pozwoli na nawigację wstecz, jeśli stukniesz przycisk powrót. Zostawimy to pole puste. Po kliknięciu Finish, Android Studio utworzy potrzebne pliki i foldery. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, powinieneś zobaczyć w swoim projekcie nowy Activity i Layout.

Kolejnym krokiem jest ustawienie nowego Activity w pliku manifestu, który zostanie użyty jako główny Activity podczas uruchamiania aplikacji. W pliku manifestu możesz zobaczyć, że klasa LoginActivity posiada teraz własny węzeł aktywności.

1
<application
2
    android:allowBackup="true"
3
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
4
    android:label="@string/app_name"
5
    android:theme="@style/AppTheme" >
6
    <activity
7
      android:name="com.tuts.HelloWorld.MainActivity"
8
      android:label="@string/app_name" >
9
      <intent-filter>
10
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
11
12
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
13
      </intent-filter>
14
    </activity>
15
    <activity
16
      android:name="com.tuts.HelloWorld.LoginActivity"
17
      android:label="@string/title_activity_login"
18
      android:windowSoftInputMode="adjustResize|stateVisible" >
19
    </activity>
20
  </application>

Aby aplikacja uruchomiła LoginActivity, który stworzyłeś, usuń węzeł aktywności dla klasy LoginActivity i zamień com.tuts.HelloWorld.MainActivity
na com.tuts.HelloWorld.LoginActivity. Rezultatem będzie użycie przez aplikację klasy LoginActivity jako głównego Activity.

1
<application
2
    android:allowBackup="true"
3
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
4
    android:label="@string/app_name"
5
    android:theme="@style/AppTheme" >
6
    <activity
7
      android:name="za.co.helloworld.LoginActivity"
8
      android:label="@string/app_name" >
9
      <intent-filter>
10
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
11
12
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
13
      </intent-filter>
14
    </activity>
15
  </application>

Kiedy budujesz i uruchamiasz aplikację w emulatorze, powinieneś widzieć ekran podobny do przedstawionego poniżej. Oznacza to, że pomyślnie zamieniłeś pustą klasę Activity na nowo stworzoną klasę LoginActivity.

5. Lint Tools

Testowanie kodu to jedna rzecz, ale równie ważne jest stosowanie najlepszych praktyk podczas pisania kodu. To poprawi wydajność i ogólną stabilność aplikacji. Ponadto znacznie łatwiej utrzymać poprawnie zbudowany projekt.

Android Studio zawiera Android Lint, statyczny analizator, który analizuje kod źródłowy projektu. Potrafi wykryć potencjalne błędy i inne problemy znajdujące się w kodzie, które kompilator mógł przeoczyć.

Poniższy zrzut ekranu na przykład mówi nam, że LinearLayout w tym układzie nie jest używany. Dobrą rzeczą w Android Lint jest wyświeltanie ostrzeżeń i blędów, które ułatwiaja rozwiązywanie i naprawianie problemów.

Dobrą praktyką jest uruchomienie narzędzia Lint w Android Studio od czasu do czasu, aby sprawdzić czy projekt nie zawiera błędów. Narzędzie informuje nawet o podwojonych obrazach lub tłumaczeniach.

Aby uruchomić narzędzie Lint, wybierz Inspect Code… w menu Analyze w Android Studio, aby rozpocząć proces. Kiedy Android Studio zakończy inspekcje projektu, pojawią się wyniki w dolnej części ekranu. Zwróć uwagę, że oprócz Android Lint, Android Studio przeprowadza również wiele innych testów. Kliknij dwukrotnie problem na liście, aby przejść do pliku zawierającym problem.

6. Bogaty edytor układu

Android Studio posiada bogaty edytor układu, w którym możesz przeciągać i upuszczać komponenty interfejsu użytkownika. Możesz również zobaczyć układy w konfiguracjach wielu ekranów jak widzieliśmy wcześniej w tym poradniku.

Bogaty edytor układu jest bardzo łatwy w użyciu. Po pierwsze potrzebujemy układ do pracy. Przejdź do folderu layout znajdującym się w folderze res projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy folder layout i wybierz New > Layout resource file w menu, które się pojawi.

Nazwij nowy układ, ustaw element główny i kliknij OK. Android Studio automatycznie otworzy układ w edytorze po prawej stronie.

W dole edytora powinieneś zobaczyć dwie zakładki, Design i Text. Po kliknięciu zakładki Text otworzy się edytor pozwalający na wprowadzenie zmian do bieżącego układu.

Po kliknięciu zakładki Design, pojawi się drugi edytor, który wyświetli podgląd układu. Aby dodać widżet do układu, przeciągnij go z listy widżetów po lewej do układu po prawej. To takie proste.

Podsumowanie

W tym poradniku omówiliśmy kilka kluczowych funkcji Android Studio. Android Studio jest bardzo podobne do IntelliJ IDEA, ale zawiera wiele ważnych udoskonaleń, które ułatwiają i przyśpieszają rozwijanie aplikacji na Androida.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.