Advertisement
  1. Code
  2. JavaScript

Các WebSocket là gì? Một bài giới thiệu ngắn gọn

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Các Websocket giúp tạo ra sự tương tác và các phiên liên lạc hai chiều giữa trình duyệt của người dùng và một máy chủ.

Trong bài hướng dẫn ngắn bằng video này, tôi sẽ dành thời gian để giải thích về WebSockets. Chúng ta sẽ không đi quá sâu vào các chi tiết của WebSockets, nhưng nó sẽ giúp để hiểu cách thức hoạt động của nó. Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn thông tin tổng quan về hỗ trợ trình duyệt hiện tại của WebSockets.

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Các WebSockets là một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả để xây dựng các trang web tương tác. Trong khóa học đầy đủ, Kết nối Web với WebSockets, tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để xây dựng một ứng dụng chia sẻ liên kết thời gian thực sử dụng Express và Socket.IO

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.