Advertisement
  1. Code
  2. Android SDK

Mẹo nhỏ: Giới thiệu Biểu tượng Thích ứng và Shortcut Ghim trong Android O

by
Read Time:5 minsLanguages:
This post is part of a series called Quick Tips: New UI Features in Android O.
Quick Tip: Working With Custom Fonts in Android O

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Trong loạt mẹo nhỏ này, chúng ta đã tìm hiểu một số thay đổi về giao diện người dùng sắp tới mà bạn có thể bắt đầu làm việc với chúng ngay hôm nay thông qua phiên bản Developer Preview của Android O.

Trong bài viết cuối cùng trong loạt bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách bạn có thể tạo các biểu tượng launcher tích hợp hoàn hảo với giao diện người dùng rộng hơn của thiết bị và cách tạo các shortcut cho phép người dùng chuyển trực tiếp đến các hành động quan trọng nhất của ứng dụng, trực tiếp từ màn hình chính của họ.

Tạo Biểu tượng Thích ứng

Với việc phát hành Android O, các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) như HTC và Samsung sẽ có tùy chọn cung cấp một mặt nạ mà hệ thống sẽ áp dụng cho tất cả các biểu tượng launcher của ứng dụng. Các mặt nạ đảm bảo rằng tất cả các biểu tượng xuất hiện trên thiết bị đó có cùng hình dạng: nếu OEM cung cấp mặt nạ tròn thì tất cả các biểu tượng launcher sẽ tròn và nếu họ cung cấp mặt nạ bo tròn các góc, thì tất cả các biểu tượng sẽ có các góc được bo tròn.

Các biểu tượng thích ứng này nhằm cung cấp một giao diện và cảm nhận thống nhất hơn xuyên suốt trên các launcher của thiết bị và trong các khu vực khác nơi các biểu tượng launcher dễ nhìn thấy, chẳng hạn như hộp thoại Cài đặt và chia sẻ trên thiết bị của bạn.

Để đảm bảo biểu tượng launcher của bạn hiển thị chính xác bất kể mặt nạ nào đang được sử dụng, bạn cần phải thực hiện một số điều chỉnh.

Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra thuộc tính android:icon trong Manifest của bạn có trỏ đến hình ảnh mà bạn muốn sử dụng làm biểu tượng launcher của bạn hay không:

Mỗi biểu tượng thích ứng bao gồm một lớp nền sau, một lớp nền trước, và một mặt nạ. Cái cuối cùng được cung cấp bởi OEM, nhưng bạn cần phải cung cấp lớp nền sau và nền trước. Để có kết quả tốt nhất, các lớp này phải là các tập tin PNG không có bất kỳ mặt nạ hoặc bóng đổ nào. Cả hai lớp phải có kích thước 108x108 dpi, nhưng 72x72 dpi bên trong là nội dung sẽ xuất hiện bên trong khung hình được gắn mặt nạ, vì hệ thống bảo lưu 36 dpi bên ngoài xung quanh biểu tượng cho các hiệu ứng trực quan, chẳng hạn như nhấp nháy hoặc parallax.

Hãy tạo các lớp nền sau và nền trước của bạn và sau đó thêm chúng vào dự án. Tiếp theo, tạo tập tin res/mipmap-anydpi/ic_launcher.xml và sử dụng nó để tham chiếu đến hai drawable mà bạn muốn sử dụng làm các lớp nền sau và nền trước, ví dụ:

Test your adaptive icons across various Android O AVDsTest your adaptive icons across various Android O AVDsTest your adaptive icons across various Android O AVDs

Tùy thuộc vào thiết kế của biểu tượng cụ thể, các mặt nạ tròn có thể cắt mất một số nội dung quan trọng. Nếu bạn hoài nghi rằng mặt nạ tròn có thể gây ra một vấn đề cho biểu tượng của bạn, thì bạn có thể tạo một biểu tượng tròn chuyên biệt mà hệ thống sẽ sử dụng bất cứ khi nào nó áp dụng một mặt nạ tròn.

Hãy tạo biểu tượng tròn này, thêm nó vào dự án của bạn, sau đó tham chiếu đến phiên bản biểu tượng này trong Manifest của dự án bằng thuộc tính android:roundIcon.

Ghim Shortcut

Một số thiết bị chạy Android sẽ cho phép người dùng ghim các shortcut của ứng dụng vào launcher của chúng. Các shortcut này xuất hiện dưới dạng các biểu tượng riêng biệt mà người dùng khởi chạy bằng cách chạm vào chúng, tương tự như cách họ tương tác với các biểu tượng launcher thông thường của ứng dụng.

Mỗi shortcut của ứng dụng sẽ tham chiếu đến một hoặc nhiều Intent mà mỗi cái sẽ khởi chạy một hành động cụ thể bên trong ứng dụng của bạn. Điều này giúp cho các shortcut được ghim trở thành một cách tuyệt vời để cho phép người dùng chuyển đến các tác vụ và nội dung quan trọng nhất của ứng dụng ngay từ màn hình chính. Ví dụ: bạn có thể tạo một shortcut đưa người dùng đến thời điểm lưu trữ mới nhất trong game của bạn hoặc đến một liên hệ được sử dụng thường xuyên nhất.

Không có giới hạn về số shortcut được phép ghim, tuy vậy để đảm bảo ứng dụng của bạn không lấn chiếm launcher của người dùng, bạn chỉ nên đưa vào bốn shortcut cùng một lúc.

Để cung cấp một hoặc nhiều shortcut được ghim, trước hết bạn cần phải tạo một đối tượng của ShortcutManager:

Sau đó, kiểm tra xem thiết bị của người dùng có hỗ trợ shortcut được ghim hay không:

Điều này trả về TRUE nếu launcher mặc định hỗ trợ requestPinShortcut.

Giả sử rằng thiết bị có hỗ trợ shortcut trong ứng dụng, thì bạn có thể tạo một đối tượng ShortcutInfo có chứa ID, một intent và một label cho shortcut cụ thể này.

Cuối cùng, bạn ghim shortcut bằng cách gọi requestPinShortcut(). Launcher mặc định sẽ nhận yêu cầu này và sau đó hỏi người dùng chấp nhận hoặc từ chối hoạt động ghim. Nếu ứng dụng của bạn cần biết liệu hoạt động ghim có thành công hay không, thì tại thời điểm này bạn cũng có thể tạo một đối tượng PendingIntent.

PendingIntent này sẽ chỉ gửi một resultIntent nếu hoạt động ghim là thành công. Ứng dụng của bạn sẽ không nhận được một thông báo nếu hoạt động ghim không thành công.

Một khi đã ghim shortcut, bạn có thể cập nhật nội dung của nó bằng phương thức updateShortcuts(). Chỉ cần nhớ rằng nội dung hoặc hành động được ghim thường có một thời hạn. Trong ví dụ chơi game của chúng ta, người dùng có thể kết thúc game hoặc xóa tập tin lưu trữ của họ, tại thời điểm đó shortcut được ghim của bạn sẽ không có nội dung nào để hiển thị.

Mặc dù muốn tái sử dụng một shortcut được ghim bằng cách tinh chỉnh mục đích ban đầu của nó, nhưng sẽ tránh gây nhầm lẫn cho người dùng nếu bạn tắt các shortcut không còn phù hợp. Nếu một shortcut được ghim chạm đến vòng đời cuối cùng của nó, thì bạn có thể tắt nó bằng cách gọi disableShortcuts().

Tóm tắt

Trong loạt bài này, chúng ta đã tìm hiểu một số tính năng giao diện người dùng của Android O mà bạn có thể bắt đầu thử nghiệm ngay hôm nay bằng cách cài đặt phiên bản Developer Preview đầu tiên. Trong phần một, tôi đã hướng dẫn cho bạn cách tạo văn bản tự động giãn kích thước dựa trên cấu hình màn hình hiện tại; Trong phần thứ hai chúng ta đã xem xét việc thêm các phông chữ tùy biến vào các dự án Android của bạn và trong bài viết cuối cùng trong loạt bài này, chúng ta đã khái quát các biểu tượng thích ứng và các shortcut được ghim.

Sẵn đây, hãy kiểm tra một số các bài viết khác về phát triển ứng dụng Android của chúng tôi!

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.