Advertisement
  1. Code
  2. JavaScript

Giới thiệu về các biến JavaScript

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn ngắn bằng video này từ khóa học Các kiến thức cơ bản về JavaScript hiện tại của tôi, chúng ta tìm hiểu một trong các đơn vị cơ bản nhất của JavaScript: biến phụ thuộc (humble variable). Chúng ta sẽ thấy những cách khác nhau mà một biến có thể được trình bày và sau đó được gán một giá trị, cũng như một số thông tin chung về các biến mà bạn nên biết.

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Vậy bạn muốn học về JavaScript chứ? Trong khóa học đầy đủ, Các kiến thức cơ bản về JavaScript, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu tất cả mọi thứ về loại ngôn ngữ lập trình mà người mới bắt đầu cần biết.

Có thể bạn chưa từng lập trình thứ gì trước đó, hoặc có lẽ bạn tìm đến JavaScript sau khi đã làm quen với một ngôn ngữ lâp trình khác. Dù ở trong tình huống nào, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về mọi thứ bạn cần để biết và thực hiện với một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ đang được sử dụng hiện nay.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.