Advertisement
  1. Code
  2. WordPress

Làm thế nào để sử dụng Index Route của REST API trong WordPress

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hoàng Minh Thủy (you can also view the original English article)

REST API trong WordPress là một bổ sung mới vào phần chính của WordPress và có tiềm năng để thay đổi cách chúng ta tương tác với WordPress. Với REST API, chúng ta có thể xây dựng trang web hoặc ứng dụng điện thoại di động khai thác sức mạnh và độ tin cậy của WordPress CMS.

Trong hướng dẫn bằng video này từ khóa học Giới thiệu về REST API trong WordPress của tôi, chúng ta sẽ khám phá về API bằng cách gửi một yêu cầu GET tới index route. Tôi cũng sẽ hướng dẫn cho bạn một cách dễ dàng để kiểm tra nếu REST API trong WordPress thực sự đã được cài đặt và kích hoạt trên một trang web. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào index route tập hợp tất cả các tuyến do REST API cung cấp, các điểm cuối của chúng, và các đối số (argument) hỗ trợ tương ứng .

WP REST API index routeWP REST API index routeWP REST API index route

Xem khóa học đầy đủ

Trong khóa học đầy đủ, Giới thiệu về REST API trong WordPress, bạn sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ cần biết để bắt đầu sử dụng REST API trong WordPress.

Bạn sẽ bắt đầu bằng cách tìm hiểu một số các chủ đề cơ bản như HTTP, REST API và JSON. Sau đó bạn sẽ trải nghiệm REST API trong WordPress với Postman HTTP client. Cuối cùng, bạn sẽ học cách sử dụng REST API với jQuery để truy hồi và tạo ra các bài viết từ một giao diện front-end web.

Và nếu bạn muốn xem những gì khác mà bạn có thể làm với WordPress, hãy xem qua hàng ngàn plugins hữu ích cho WordPress có sẵn trên Envato Market.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.