Advertisement
  1. Code
  2. Angular 2+

Làm thế nào để thiết lập một dự án trong Angular 2

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Việc giới thiệu Angular 2 đưa lại nhiều thay đổi lớn cho các nhà phát triển Angular. Thông thường, điều tốt nhất để làm là tiến hành viết lại ứng dụng, lần lượt từng mô-đun một.

Bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để bắt đầu trong hướng dẫn bằng video này từ khóa học của tôi Nâng cấp ứng dụng của bạn lên Angular 2, trong đó bạn sẽ tìm hiểu cách làm thế nào để thiết lập các dự án của bạn cho Angular 2.

Screenshot from the course Upgrade Your App to Angular 2Screenshot from the course Upgrade Your App to Angular 2Screenshot from the course Upgrade Your App to Angular 2

Xem khóa học đầy đủ

Các khóa học đầy đủ, Nâng cấp ứng dụng của bạn lên Angular 2, sẽ giúp bạn tìm hiểu đầy đủ quá trình chọn một ứng dụng Angular 1 đơn giản và nâng cấp nó để có thể chạy trong Angular 2. Bạn sẽ tìm hiểu mỗi khái niệm và cấu trúc ở Angular 1 sẽ được dịch sang phiên bản mới như thế nào. Sau khi theo dõi xong khóa học này, bạn sẽ có một sự hiểu biết tốt hơn về làm thế nào để nâng cấp ứng dụng của bạn lên Angular 2.

Nếu bạn muốn tìm một số tài nguyên hữu ích cho công việc phát triển JavaScript của mình, hãy xem qua rất nhiều plugin và đoạn mã JavaScript hữu ích trên Envato Market.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.