Advertisement
  1. Code
  2. Laravel

Làm thế nào để tạo file route đầu tiên trong Laravel 5

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Larvel là một PHP framework cho các ứng dụng web hiện đại. Nó có các hỗ trợ cài đặt sẵn cho việc chuyển đổi dữ liệu, ánh xạ quan hệ đối tượng (ORM), routing và xác thực, giúp cho các nhà phát triển có thể dễ dàng bắt đầu và duy trì công việc của họ.

Trong video hướng dẫn này từ khóa học của tôi, Bắt đầu với Laravel 5, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để xử lý các yêu cầu (request) đầu tiên của bạn với route đầu tiên của bạn trong Laravel 5!

Make your first route in Laravel 5Make your first route in Laravel 5Make your first route in Laravel 5

Xem khóa học đầy đủ

Đây chỉ là một bài từ khóa học đầy đủ dài 2,5 giờ đồng hồ của tôi, Bắt đầu với Laravel 5. Trong khóa học đầy đủ này, bạn sẽ nhận được một kiến thức vững chắc về framework Laravel. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách chuẩn bị một môi trường lập trình và học tập làm thế nào để cấu hình Laravel. Sau đó, bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu các chủ đề cơ bản như định tuyến (route) và yêu cầu (request), phản ứng (response), xem (view), session, email, biểu mẫu (form), và cách sử dụng cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Laravel, hãy thử một số khóa học về Laravel, hoặc xem qua một số script và plugin Laravel hữu ích có sẵn trên Envato Market.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.