Unlimited Plugins, WordPress themes, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. WordPress

Làm thế nào để thêm video trong WooCommerce

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

WooCommerce cung cấp rất nhiều tính năng mạnh mẽ và sự linh hoạt cho các cửa hàng trực tuyến đơn giản ngay lập tức, nhưng để xây dựng các trang web thực sự nổi bật, chúng ta phải đầu tư hơn một chút. Trong hướng dẫn ngắn bằng video này từ khóa học hiện tại về WooCommerce của tôi, tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để thêm một thẻ video vào metabox dữ liệu sản phẩm trong màn hình quản trị WooCommerce bằng cách sử dụng một plugin. Sau đó, chúng tôi sẽ thêm một loạt các video vào trang sản phẩm.

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Trong khóa học đầy đủ, Tiến xa hơn với các chủ đề cho WooCommerce, tôi sẽ dạy cho bạn làm thế nào để tăng cường trang web WooCommerce của bạn với các tính năng như nhúng video, mega menu và menu lọc. Những tính năng này sẽ tạo ra một trải nghiệm mua sắm hấp dẫn và tao nhã cho các khách truy cập vào cửa hàng của bạn và cho phép họ kết nối dễ dàng nhất với các sản phẩm họ đang quan tâm đến.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.