Advertisement
  1. Code
  2. Ruby

Giới thiệu về Rails Screencast

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Đây không phải là câu vui trong hầu hết các câu "introduction to Ruby on Rails", screencasts là đơn giản hơn rất nhiều. và dựa trên gemerators như scaffolding hay không? Các giáo viên thường nói rằng hầu hết các lập trình viên Rails không sử dụng scaffolding generator. Tốt! nó không giúp gì nhiều. Tôi rất sẵn lòng cho bạn hướng dẫn mà tôi ước tôi đã có. Trong bài học, chúng ta sẽ còn dựa nhiều vào test-driven development để xây dựng một ứng dụng đơn giản.


Các phần trong Screencast này...

  • Tạo Models và Generators
  • Sử dụng Test-driven phát triển kế hoạch và kiểm tra các tính năng của ứng dụng
  • Làm việc với ActiveRecord
  • Kiểm thử tự động với Guard
  • Sử dụng Rspec và Capybara để mô phỏng người dùng
  • Tạo kiểu partial (từng phần)
  • Tận dụng lợi thế của thông báo Flash
  • ...và nhiều thứ khác

Kết luận

Nếu bạn xem hết toàn bộ screencast, tôi hy vọng bạn thích nó! Ở đó chắc chắc có nhiều hơn để bàn tới nhưng chúng tôi đã thêm nhiều thứ trong khoảng hơn 30 phút! Các thủ thuật và kỹ thuật nào bạn đã tận dụng được nếu như bạn đang đào sâu về Rails?

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.