7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Code
  2. Mobile Development

Bắt đầu với Android Studio

Read Time: 13 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Andrea Ho (you can also view the original English article)

Android Studio là một IDE khá mới (IDE: Integrated Development Environment - môi trường phát triển tích hợp) được Google cung cấp miễn phí cho các nhà phát triển Android. Android Studio khơi nguồn từ IntelliJ IDEA, cũng là một IDE tốt cung cấp môi trường phát triển Android. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một dự án Android mới và tận dụng các tính năng mà Android Studio cung cấp.


1. Thiết lập dự án

Trước khi bắt đầu khám phá Android Studio, trước tiên bạn sẽ cần phải download và cài đặt nó. Lưu ý rằng bạn cần cài đặt JDK 6 hoặc phiên bản cao hơn. Nếu bạn đang sử dụng Windows, hãy khởi chạy file .exe và làm theo các bước của phần hướng dẫn thiết lập. Nếu bạn đang dùng OS X, hãy tạo ổ đĩa ảo bằng cách bấm đúp vào nó và kéo Android Studio vào thư mục Applications của bạn.

Nếu bạn đã hoàn tất thành công các bước trên, thì môi trường phát triển của bạn sẽ được thiết lập chính xác. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tạo ứng dụng Android đầu tiên của mình bằng Android Studio. Khi bạn khởi chạy Android Studio lần đầu tiên, bạn sẽ được thấy màn hình chào giới thiệu, cung cấp cho bạn một số lựa chọn để giúp bạn bắt đầu.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ chọn tùy chọn New Project. Tuy nhiên, bạn có thể chọn Import Project nếu bạn muốn mở một dự án từ Eclipse bằng Android Studio. Android Studio sẽ chuyển đổi dự án Eclipse thành dự án Android Studio, thêm các file cấu hình cần thiết cho bạn.

Nếu bạn chọn Open Project từ danh sách các tùy chọn, bạn có thể mở các dự án được tạo từ Android Studio hoặc IntelliJ IDEA. Bằng cách chọn Check out from Version Control,, bạn có thể kiểm tra bản sao của một dự án đang được kiểm soát phiên bản. Đây là một cách tuyệt vời để nhanh chóng bắt kịp tiến độ với một dự án sẵn có.

Để bắt đầu, hãy chọn New Project từ danh sách tùy chọn. Điều này sẽ cho bạn thấy một danh sách các tùy chọn để thiết lập cấu hình dự án mới của bạn. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng đơn giản để cho bạn thấy một số tính năng quan trọng nhất của Android Studio. Tôi chắc rằng bạn cũng đồng ý không có tên gọi nào tốt hơn cho dự án là HelloWorld.

Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên, tôi đã đặt tên cho ứng dụng HelloWorld và đặt tên module thành HelloWorld. Nếu bạn không quen thuộc với IntelliJ IDEA, bạn có thể tự hỏi module là gì. Một module một đơn vị chức năng có thể được biên dịch, chạy, thử nghiệm và gỡ lỗi một cách độc lập. Các module chứa mã nguồn, build script và mọi thứ khác cần thiết cho tác vụ cụ thể của chúng.

Khi tạo một dự án mới, bạn cũng có thể đặt tên gói của dự án. Theo mặc định, Android Studio đặt phần tử cuối cùng của tên gói của dự án thành tên của module, nhưng bạn có thể thay đổi thành bất kỳ tên gì bạn muốn.

Các thiết lập khác là vị trí của dự án trên máy của bạn, SDK tối thiểu và lý tưởng, SDK dự án của bạn sẽ được biên dịch cùng với theme của dự án. Bạn cũng có thể yêu cầu Android Studio tạo class Activity và icon khởi chạy ứng dụng cho bạn và liệu dự án có hỗ trợ GridLayout, Fragments, Navigation Drawer hay Action Bar hay không.

Chúng tôi sẽ không tạo icon mới cho ứng dụng này để bạn có thể bỏ chọn của checkbox có nhãn tên Create custom launch icon. Nhấp vào Next để tiếp tục thiết lập dự án của bạn.

Vì chúng tôi đã chọn checkbox có nhãn Create activity ở bước trước đó, bạn được yêu cầu thiết lập cấu hình class Activity mà Android Studio sẽ tạo cho bạn.

Vì chúng ta sẽ bắt đầu với một class Activity mới, bạn có thể nhấn Next để tiếp tục bước tiếp theo trong quá trình cài đặt, ở đó bạn được yêu cầu đặt tên class Activity, main layout và fragment layout. Bạn cũng có thể xét kiểu navigation (điều hướng), chúng tôi sẽ xét None cho phần này trong dự án. Hãy xem ảnh chụp màn hình tiếp theo để biết cài đặt của bạn sẽ trông như thế nào.

Sau khi click Finish, bạn sẽ thấy giao diện người dùng của Android Studio với project explorer ở bên trái và vùng thao tác (workspace) bên phải. Với dự án của bạn được thiết lập trong Android Studio, đã đến lúc khám phá một số tính năng chính của Android Studio.


2. Android Virtual Device

Android Virtual Device hoặc AVD là trình mô phỏng, cho phép bạn giả lập mô hình thiết bị Android. Tiện ích này làm cho việc chạy và thử nghiệm các ứng dụng trên một loạt các thiết bị dễ dàng hơn nhiều. Với Android Virtual Device, bạn có thể xác định phần cứng và phần mềm mà Android Emulator (trình giả lập Android) cần mô phỏng.

Một phương pháp được ưa thích để tạo Android Virtual Device là thông qua AVD Manager, bạn có thể sử dụng trong Android Studio bằng cách chọn Android > AVD Manager từ trình đơn Tools.

Nếu môi trường phát triển của bạn được thiết lập đúng, Android Virtual Device Manager sẽ trông giống như ảnh chụp màn hình bên dưới.

Để tạo AVD mới, hãy nhấp vào New... ở bên phải, đặt tên cho AVD và định cấu hình thiết bị ảo như hình bên dưới. Nhấp OK để tạo AVD đầu tiên của bạn.

Để sử dụng AVD mới tạo của bạn, hãy chọn nó từ danh sách trong trình quản lý AVD và nhấp vào Start ... ở bên phải. Nếu AVD của bạn được thiết lập chính xác, Android Emulator sẽ khởi chạy như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Với Android Emulator đang chạy, đã đến lúc khởi chạy ứng dụng của bạn bằng cách chọn Run 'helloworld' từ menu Run. Thật dễ dàng chạy một ứng dụng trong Android Emulator.


3. Live Layout (bố cục trực tiếp)

Tính năng Live Layout của Android Studio cho phép bạn xem trước giao diện người dùng của ứng dụng mà không cần chạy trên thiết bị hoặc trình giả lập. Tính năng live layout là một công cụ mạnh mẽ sẽ thực sự tiết kiệm rất nhiều thời gian cho bạn. Xem giao diện người dùng cho ứng dụng của bạn nhanh hơn nhiều bằng cách sử dụng live layout.

Để làm việc với các live layout, nhấp đúp vào file bố cục XML và chọn tab Text ở dưới cùng của vùng làm việc. Chọn tab Preview ở bên phải không gian làm việc để xem trước bố cục hiện tại. Mọi thay đổi bạn thực hiện đối với bố cục XML sẽ được thể hiện trong bản preview ở bên phải. Hãy xem ảnh chụp màn hình bên dưới để có hiểu rõ hơn về tính năng tiện dụng này.

Có một số lợi thế khác của tính năng live layout bạn cần biết. Ví dụ, bạn có thể tạo một biến thể của bố cục XML mà bạn đang làm việc bằng cách chọn một tùy chọn từ menu đầu tiên trong ngăn Preview. Ví dụ: bạn có thể tạo các chế độ xem riêng cho portrait và landscape và Android Studio sẽ tạo các thư mục và file cần thiết cho bạn.

Menu thứ hai trong bảng Preview cho phép bạn thay đổi kích thước của thiết bị được hiển thị trong bảng Preview. Menu thứ ba cho phép bạn thay đổi hướng xem của thiết bị được hiển thị trong bảng Preview, giúp dễ dàng xem cách bố cục thế nào theo các hướng khác nhau và sử dụng các theme khác nhau.

Menu thứ tư trong bảng Preview cho phép bạn truy cập dễ dàng vào Activity hoặc phân đoạn mà bố cục đó được sử dụng. Bảng Preview cũng cho phép bạn thay đổi ngôn ngữ được sử dụng trong live layout để dễ dàng xem trước bố cục bằng các ngôn ngữ khác nhau. Menu ngoài cùng bên phải cho phép bạn thay đổi phiên bản API.

Bảng Preview cũng bao gồm mục các điều khiển để phóng to bố cục, tải lại bảng Preview hoặc chụp ảnh màn hình.


4. Templates (các mẫu)

Android Studio cung cấp cho nhà phát triển một số template để tăng tốc độ phát triển. Các template này sẽ tự động tạo một Activity và các file XML cần thiết. Bạn có thể sử dụng các template này để tạo một ứng dụng Android cơ bản, sau đó bạn có thể chạy trên thiết bị hoặc trong trình giả lập.

Với Android Studio, bạn có thể tạo template khi tạo một Activity mới. Nhấp chuột phải vào package name trong project navigator (trình điều hướng của dự án) nằm ở bên trái, chọn New từ trình đơn và chọn Activity từ danh sách tùy chọn. Android Studio sau đó hiển thị cho bạn một danh sách các template, chẳng hạn như Blank Activity, Fullscreen Activity, và Tabbed Activity.

Bạn cũng có thể chọn Image Asset từ menu, nó sẽ khởi chạy trình hướng dẫn hướng dẫn bạn thông qua quá trình tạo template. Hãy để tôi chỉ bạn cách tạo một Activity mới dựa trên template Login Activity. Chọn tùy chọn Login Activity từ danh sách các template của Activity để kích hoạt trình hướng dẫn.

Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên, tôi đã đặt tên Activity LoginActivity, đặt Layout Name thành activity_login, đặt cho Activity một tiêu đề là Sign In. Hộp checkbox có nhãn là Include Google+ sign in được chọn theo mặc định. Bỏ chọn nó đi vì chúng ta sẽ không sử dụng tính năng này trong ví dụ của chúng ta.

Bạn có thể tùy ý thiết lập Hierarchical Parent của Activity mới. Việc này sẽ cho phép bạn quay lại nếu bạn chạm vào nút back của thiết bị. Chúng ta sẽ để trống field này. Sau khi click Finish, Android Studio sẽ tạo các file và thư mục cần thiết cho bạn. Nếu mọi việc suôn sẻ, bạn sẽ thấy một Activity mới và Layout mới trong dự án của bạn.

Bước tiếp theo là thiết lập Activity mới trong file manifest để nó được sử dụng làm Activity chính khi ứng dụng khởi chạy. Như bạn có thể thấy trong file manifest bên dưới, class LoginActivity có node activity riêng của nó.

Để ứng dụng của bạn khởi chạy LoginActivity mà bạn đã tạo ra, hãy xóa activity node cho class LoginActivity và thay thế com.tuts.HelloWorld.MainActivity
bằng com.tuts.HelloWorld.LoginActivity. Kết quả là ứng dụng sẽ sử dụng class LoginActivity làm Activity chính của nó.

Khi bạn xây dựng và chạy ứng dụng của bạn trong emulator, bạn sẽ thấy một màn hình tương tự như màn hình hiển thị bên dưới. Điều này có nghĩa là chúng ta đã thay thế thành công class Activity trống bằng lớp LoginActivity mới được tạo ra.

5. Các công cụ Lint

Việc kiểm tra code của bạn là một chuyện, nhưng cũng không kém phần quan trọng để áp dụng các thực tiễn tốt nhất khi viết code. Điều này sẽ cải thiện hiệu suất và tính ổn định tổng thể của ứng dụng của bạn. Việc bảo dưỡng một dự án có cấu trúc hợp lý cũng dễ dàng hơn nhiều.

Android Studio có Android Lint, một trình phân tích tĩnh để phân tích mã nguồn của dự án của bạn. Nó có thể phát hiện lỗi tiềm năng và các vấn đề khác trong code của bạn mà trình biên dịch có thể bỏ lỡ.

Ví dụ, ảnh chụp màn hình ở dưới cho ta biết LinearLayout trong bố cục này chưa được sử dụng. Điều thú vị về Android Lint là nó cung cấp cho bạn một lý do cho cảnh báo hoặc lỗi, điều này giúp dễ dàng sửa chữa hoặc giải quyết.

Là một thực hành tốt khi chạy công cụ lint của Android Studio qua thời gian để kiểm xem tra dự án của bạn có vấn đề gì không. Công cụ lint thậm chí sẽ cho bạn biết nếu bạn có hình ảnh hoặc bản dịch bị trùng lặp.

Để chạy công cụ lint, chọn Inspect Code ... từ menu Analyze trong Android Studio để bắt đầu quá trình. Khi Android Studio hoàn thành kiểm tra dự án của bạn, nó sẽ hiển thị cho bạn kết quả ở cuối cửa sổ. Lưu ý rằng ngoài Android Lint, Android Studio cũng thực hiện một số kiểm tra khác. Chỉ cần nhấp đúp vào một vấn đề để điều hướng đến file gặp sự cố.

6. Rich Layout Editor (trình chỉnh sửa bố cục)

Android Studio có trình chỉnh sửa bố cục phong phú, trong đó bạn có thể kéo và thả các thành phần của giao diện người dùng. Bạn cũng có thể xem trước bố cục trên nhiều cấu hình màn hình như chúng ta đã thấy ở phần trước trong hướng dẫn này.

Trình chỉnh sửa bố cục phong phú rất đơn giản để sử dụng. Đầu tiên chúng ta cần một bố cục để làm việc. Điều hướng đến thư mục layout trong thư mục res của dự án, nhấn chuột phải vào thư mục layout và chọn New > Layout resource file từ menu thả xuống.

Đặt tên cho layout mới, thiết lập phần tử root (gốc) cho layout đó và nhấn OK. Android Studio sẽ tự động mở layout trong trình chỉnh sửa nằm bên phải.

Ở cuối trình chỉnh sửa, bạn sẽ thấy hai tab, DesignText Nhấp vào tab Text sẽ hiển thị trình chỉnh sửa, cho phép bạn thực hiện thay đổi đối với laytout đang được chọn.

Nhấp vào tab Design sẽ hiển thị một trình chỉnh sửa khác sẽ cho bạn thấy bản xem trước bố cục. Để thêm một widget vào bố cục, kéo nó từ danh sách các widget ở bên trái sang layout ở bên phải. Việc này đơn giản thế đấy.

Kết luận

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi đã tóm lược một số tính năng chính của Android Studio. Nó rất giống với IntelliJ IDEA, nhưng mang đến một số cải tiến quan trọng giúp cho việc phát triển Android dễ dàng hơn, nhanh hơn và thú vị hơn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.