Advertisement
  1. Code
  2. Android SDK

Bắt đầu với Android: Tạo một thanh công cụ tùy chỉnh

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hoàng Minh Thủy (you can also view the original English article)

Tạo các ứng dụng Android gốc cho phép bạn cung cấp một trải nghiệm di động tốt nhất cho người dùng của bạn. Trong hướng dẫn ngắn bằng video này từ khóa học về Android hiện tại của tôi, tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để thêm một thanh công cụ tùy chỉnh ở phần trên cùng của ứng dụng Android của bạn.

Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng phiên bản AppCompat được thiết lập chính xác như được hiển thị trong đoạn video. Các ứng dụng mẫu có thể không tương thích với các phiên bản mới hơn của thư viện.

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Trong khóa học đầy đủ, Bắt đầu làm quen với Android, tôi sẽ đưa bạn tìm hiểu việc phát triển Android gốc, từ việc thiết lập tới việc tạo ra một ứng dụng hoàn chỉnh.

Trong 20 bài học chi tiết bằng video, tôi sẽ giúp bạn tạo ra một ứng dụng Android mẫu cho một sở thú. Bạn sẽ tạo ra một danh sách các cuộc triển lãm sẽ được mở ra trong một trang chi tiết, một phòng trưng bày và một phần bản đồ của Google Maps. Bạn cũng sẽ thực hiện một thanh điều hướng và thanh công cụ trong quá trình học những điều cơ bản của thiết kế theo phong cách material.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.