7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Code
  2. iOS

Làm quen với một Mẫu (Template) Ứng dụng iOS trong 60 Giây

Scroll to top
Read Time: 2 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Các mẫu ứng dụng iOS từ CodeCanyon có thể thúc đẩy tiến trình phát triển ứng dụng của bạn. Video này sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để bắt đầu với ứng dụng của chính bạn trong vòng 60 giây!

Mẫu ứng dụng chung cho iOS

Xin chào. Derrick Jensen ở đây để nói với bạn rằng việc tích hợp nội dung từ trang web vào trong các ứng dụng mobile có thể khá mệt. Nhưng với một sự giúp đỡ nhỏ từ mẫu ứng dụng chung đa chức năng cho iOS được tạo ra bởi Sherdleapps, thì mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn. Một khi bạn đã mua, tải về và giải nén mẫu ứng dụng vào trong máy tính của bạn, thì bạn sẽ thấy có rất nhiều thông tin hữu ích—đặc biệt bên trong thư mục documentation.

Universal for iOS product pageUniversal for iOS product pageUniversal for iOS product page

Ở đây, bạn sẽ khám phá ra cách tuỳ biến các màu sắc của ứng dụng, tạo một thông báo tuỳ biến, hoặc ngay cả việc thêm thông tin liên hệ của chính bạn. Bằng việc biết rõ về những điểm mở rộng, bạn có thể mở dự án của bạn và chuyển đến file appdelegate.h bên trong thư mục universal, nơi đặt hầu hết tất cả các cấu hình của bạn.

Customizing the appdelegateh fileCustomizing the appdelegateh fileCustomizing the appdelegateh file

Một khi ứng dụng khởi chạy, bạn sẽ được một bố cục rất đẹp với nội dung đã được trình bày. Bạn lưu ý trong nhóm liên kết thứ hai, bạn sẽ bắt đầu lấy nội dung từ các nhà cung cấp mà cần thêm một số cấu hình. Để bắt đầu truy vấn dữ liệu từ các nhà cung cấp, đơn giản chỉ việc chuyển ngược về documentation và tìm các hướng dẫn phù hợp trong việc làm thế này để có các key cần thiết để kích hoạt nội dung của nhà cung cấp.

The template in actionThe template in actionThe template in action

Sau đó đơn giản là đặt các key của nhà cung cấp hoặc các key vào trong app delegate, chạy lại ứng dụng của bạn, điều chuyển tới khu vực thích hợp, và chúc mừng, dữ liệu đã ở trong tay bạn.

Retrieving data from other servicesRetrieving data from other servicesRetrieving data from other services
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.