7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Code
  2. WordPress

Tạo ra một Plugin WordPress đơn giản trong 60 giây

Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Understanding AsyncTask Values in 60 Seconds
Create a React Class in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Quá trình của tạo ra một plugin cho nền tảng WordPress có thể là khó khăn đặc biệt là khi bạn đang mới bắt đầu. Nhưng trước khi cố gắng để tạo ra một plugin lớn, bao gồm nhiều tính năng, tại sao không bắt đầu với những cái cơ bản?

Trong video này, chúng ta hãy xem nhanh tất cả mọi thứ cần thiết để bắt đầu xây dựng nền tảng cơ bản cho một plugin WordPress

Như bạn có thể thấy, không hề có "phép màu" trong việc tạo ra một plugin WordPress. Đó chỉ bao gồm các kiến thức về làm thế nào để định dạng ghi chú mã, một chút về các hook trong WordPress, WordPress API và một chút về ngôn ngữ lập trình PHP.

WordPress Plugins để nghiên cứu

Nếu đoạn video đặc biệt này đã thu hút được sự chú ý của bạn và bạn đang tìm kiếm để nghiên cứu một số ví dụ khác về WordPress Plugins, hãy xem một số plugin có sẵn trên thị trường của chúng tôi.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.