7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Code
 2. Android SDK

Tạo Một Hình Nền Sinh Động trên Android Bằng Một Hình GIF Động

Read Time: 7 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Bạn đã từng thấy một hình GIF động đẹp, hiển thị lặp lại liên tục và bạn có tự hỏi nếu mình có thể biến nó thành một hình nền sống trên điện thoại Android của mình? À, bạn có thể đấy, và trong bài hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện.

Giới thiệu

Tạo ra một hình nền động đẹp và thú vị từ đầu sử dụng toán học và mã nguồn để tạo dựng nên các hình ảnh có thể rất tẻ nhạt và tốn thời gian. Nó cũng đòi hỏi rất nhiều sự sáng tạo. Mặt khác, tạo một hình GIF động hoặc tìm một cái trên mạng thì dễ hơn nhiều. Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách chuyển bất kỳ hình GIF động nào thành một hình nền sinh động.

Yêu cầu bắt buộc

Hãy chắc rằng bạn cài đặt phiên bản mới nhất của Android Studio. Bạn có thể tải về từ website Android Developer.

Thậm chí bất kỳ hình GIF động nào cũng được, tôi khuyến nghị bạn tải về một hình cinemagraph. Một cinemagraph là một ảnh GIF động - thường được tạo ra từ một video - được trình diễn lặp đi lặp lại liên tục. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều trên Flickr.

Trong bài viết này, tôi đang dùng một hình cinemagraph được tạo ra bởi người dùng djandyw.com với giấy cấp phép của Creative Commons.

1. Tạo một dự án mới

Bắt đầu Android, tạo một dự án mới, và đặt tên cho dự án GIFWallpaper. Chọn một tên package độc nhất nếu bạn dự định xuất bản ứng dụng này trên Google Play.

Thiết lập bản SDK tối thiểu đến API 8: Android 2.2 (Froyo).

Ứng dụng của chúng ta không có Activity, vì thế chọn Add No Activity and click Finish.

2. Mô tả hình nền

Một hình nền sinh động cần một tập tin mô tả nó. Tạo một tập tin XML có tên gọi là res/xml/wallpaper.xml và thêm vào nội dung XML sau đây: 

Label và Thumbnail đặc biệt quan trọng khi được dùng đến khi hình nền hiền thị trên danh sách các hình nền đang có trong thiết bị của bạn.

3. Chỉnh sửa Manifest

Để chạy một hình nền sống động, ứng bạn của bạn cần một sự cho phép. android.permission.BIND_WALLPAPER.

Một hình nền sống động hoạt động như một Service có thể nhận android.service.wallpaper.WallpaperService intent action (yêu cầu hành động). Đặt tên Service GIFWallpaperService và bổ sung vào trong manifest của dự án, AndroidManifest.xml

Tiếp đến, để chắc rằng ứng dụng có thể cài đặt được chỉ trên những thiết bị có thể dùng hình nền sinh động, thêm dòng sau vào manifest:

4. Thêm hình GIF động

Copy hình GIF động bạn tải về từ Flickr vào thư mục assets của dự án. Tôi đặt tên hình GIF là girl.gif.

5. Tạo Service

Tạo mới một Java class và đặt tên nó là GIFWallpaperService.java. Class nên extend WallpaperService class.

Bởi vì WallpaperService là một abstract class, bạn phải override phương thức onCreateEngine của nó và trả về một giá trí của Engine riêng của bạn, dùng để có thể hiển thị các khung hình của hình GIF động.

Để dùng hình GIF động, bạn đầu tiên phải đổi nó sang một object Movie. Bạn có thể sử dụng Movie class có phương thức decodeStream để làm điều này. Một khi object Movie đã được tạo ra, đưa nó vào như một parameter (tham số) của constructor của Engine.

Phương thức onCreateEngine sẽ trông giống thế này:

6. Tạo Engine

Hãy bắt đầu làm việc với Engine ngay bây giờ: Tạo một class đặt tên là GIFWallpaperEngine bên trong class GIFWallpaperService và cho nó extend WallpaperService.Engine

Thếm cái fields sau đây vào class mới:

 • frameDuration: số integer này đại diện cho độ trễ giữa các hoạt động vẽ lại. Một giá trị của 20 cho bạn 50 khung hình mỗi giây.
 • visible: giá trị boolean cho engine biết nếu hình nền đang được hiển thị trên màn hình. Điều này rất quan trọng, bởi chúng ta không nên vẽ hình nền khi nó không thể được hiển thị.
 • movie: đây là hình GIF động trong hình thái của một object Movie.
 • holder: đề cập đến object SurfaceHolder có sẵn của engine. Nó phải được khởi tạo bằng các override phương thức onCreate.
 • handler: đây là một object Handler sẽ được dùng để khởi động một Runnable - chịu trách nhiệm vẽ hình nền.

Class của bạn nên giống thề này:

Tiếp theo, tạo một phương thức có tên draw - vẽ nội dụng của hình GIF động. Hãy chia nhỏ phương thức này ra:

 • Đầu tiên kiểm tra nếu biến visible được xét là true. Chúng chỉ tiếp tục nếu đúng như thế.
 • Sử dụng phương thức lockCanvas của SurfaceHolder để tạo một Canvas để vẽ.
 • Vẽ một khung hình của hình GIF động trên Canvas sau khi phóng to và đinh vị nó.
 • Một khi các hình vẽ hoàn tất, đưa Canvas trở về SurfaceHolder.
 • Cập nhật khung hình hiện tại của hình GIF động đang sử dụng phương thức setTime của object Movie.
 • Gọi phương thức một lần nữa sử dụng handler sau khi đợi giá trị phần ngàn giây frameDuration.

Phương thức draw chưa bao giợ được gọi trực tiếp. Nó luôn được gọi sử dụng một đối tượng Handler và một đối tượng Runnable. Do đó, hãy làm object Runnable là một field của class và gọi nó là drawGIF.

Bổ dung vào đoạn code sau đây cho class GIFWallpaperService:

Phương thức onVisibilityChanged được tự động gọi bất cứ khi nào sự hiển thị của hình nền thay đổi. Chúng ta cần override nó, dựa trên giá trị của tham số visible, hoặc bắt đầu hoặc dừng lại drawGIF. Phương thức removeCallbacks của Handler được sử dụng để dừng bất kỳ lượt chạy drawGIF đang tạm dừng.

Sau cùng, override phương thức onDestroy của Engine để dừng bất cứ hoạt động drawGIF đang đợi nếu hình nền bị vô hiệu hoá.

7. Biên dịch và cài đặt

Hình nền của bạn đã sẵn sàng. Biên dịch và cài đặt nó trên thiết bị Android của bạn. Một khi được cài đặt, bạn có thể tìm hình nền trong danh sách các hình nền đang có.

Hầu hết những launcher cho bạn một lựa chọn để thay đổi hình nền sau một cử động long tap. Mặt khác, bạn có thể đền phần cấu hình hiển thị để thay đổi hình nền.

Nếu hình GIF quá nhỏ hoặc không được định vị đúng, vậy thì trở lại phương thức draw và điều chỉnh vị trí và tỷ lệ.

Tóm Tắt

Giờ bạn biết làm cách nào để dùng hình động GIF để tạo ra một wallpaper sinh động. Hãy tự do trải nghiệm với thêm nhiều hình GIFs. Nếu bạn có kế hoạch xuất bản hình nền của bạn trên Goolge Play, hãy chắc bạn có sự đồng ý của người tạo ra để hình GIF động đã được thương mại. Thăm website Android Developer để học thêm về class WallpaperService


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.