Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. WordPress
Code

Công cụ dòng lệnh trong WordPress

by
Difficulty:BeginnerLength:ShortLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Những nhà phát triển và người dùng WordPress tất cả đều quá quen với bảng quản trị /wp-admin và cách nó hoạt động.

Hướng dẫn này dành cho những người dùng cũng như quản trị viên. Tôi đã nhiều lần nghe họ thanh phiền (quản trị hệ thống nói riêng) về WordPress, và các tuỳ chọn cấu hình thừa trong bảng quản trị WordPress, thường làm cho chúng ta mất công và rắc rối trong việc tìm kiếm nơi để nhấp vào hoặc nhớ vị trí của một tính năng cụ thể nào đó. Vì tuỳ thuộc vào tác giả của plugin, nên không còn cách tập trung nào tương tác với WordPress ngoài một giao diện dòng lệnh thực sự.

Vâng, những ngày đó thực sự đã qua bởi vì WordPress đã có một công cụ dòng lệnh, và nó thật sự giúp tiết kiệm thời gian!

Hãy lấy công cụ

Tải về WP-CLI với các lệnh sau trong terminal:

Kiểm tra nó đã hoạt động với:

Bây giờ thiết lập điều này như là một lệnh wp sẵn có ở bất cứ đâu, chạy lệnh sau đây:

Điều này sẽ đòi hỏi mật khẩu tài khoản root của bạn để hoàn thành lệnh sudo.

Đối với hướng dẫn chính thức, vào trang web WP-CLI để xem thêm các bước chi tiết và thông tin về dự án WP-CLI (chẳng hạn như các vấn đề về cấu hình MAMP và các chủ để hỗ trợ hữu ích khác).

Sử dụng

Để sử dụng công cụ WP-CLI, chỉ gõ cd đến thư mục cài đặt WordPress của bạn và chạy wp:

Làm việc với công cụ wp là rất dễ hiểu. Bạn có thể thực hiện bất kỳ chức năng nào từ công cụ trên trình duyệt ngay trên dòng lệnh. Tạo blog, thực thi code, hỗ trợ plugin—tất cả đều ở đây.

Để tìm hiểu thêm về các chức năng của wp, chỉ cần chạy wp help <lệnh>, ví dụ như:

Từ đây, bạn có thể thực hiện một cập nhật của WordPress với update hoặc chỉ cần kiểm tra có một bản cập nhật mới hay không với check-update.

Sao lưu

Để sao lưu WordPress của bạn với CLI, chỉ cần chạy:

Điều này sẽ cho bạn một bản sao lưu được nén lại và một tập tin .SQL mà bạn có thể sau đó tạo một tập tin tarball từ nó như sau:

Khôi phục từ bản sao lưu

Thiết lập webroot của máy chủ của bạn thành thư mục được tạo ra bởi lệnh wp db export và nhập .SQL với mysql như sau:

Cài đặt một Plugin

Để cài đặt một plugin, bạn chỉ cần chạy:

Bạn có thể xem những plugin được cài đặt với wp plugin list:

Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hoá các plugin với activate hoặc deactivate như sau:

Cài đặt Multisite

Để làm cho wp của bạn làm việc với một cài đặt WordPress multisite, bạn chỉ cần truyền qua đối số --url như sau:

Nếu bạn muốn wp ghi nhớ cấu hình --url của bạn, thì bạn có thể chỉ định trong một wp-cli.yml, nó phải được đặt bên trong thư mục gốc của WordPress.

Thêm các thứ sau đây vào wp-cli.yml của bạn:

Bây giờ bạn sẽ có thể bỏ qua đối số --url từ lệnh wp của bạn, ví dụ như:

Điều này sẽ đọc cấu hình từ wp-cli.yml và truyền qua --url test.example.com cho bạn.

Kết luận

Kiểm tra các cập nhật, sao lưu WordPress của bạn, thêm hoặc loại bỏ các plugin, hoặc thay đổi theme, bạn có thể làm tất cả điều đó ngay bây giờ mà không cần thoát khỏi giao diện dòng lệnh. Điều này làm cho wp-cli trở thành một công cụ thật sự mạnh mẽ.

Để biết thêm chi tiết về việc mở rộng hơn nữa công cụ wp-cli, hãy tiếp tục đọc hướng dẫn sử dụng WP-CLI.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.