7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Code
  2. NativeScript

Viết một Ứng dụng NativeScript theo Thời gian thực: Định vị và Google Maps

Read Time: 15 mins
This post is part of a series called Code a Real-Time NativeScript App.
Code a Real-Time NativeScript App: SQLite

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

NativeScript là một framework dùng để xây dựng những ứng dụng di động đa nền tảng sử dụng XML, CSS và JavaScript. Trong loạt bài này, chúng ta sẽ thử một số thứ thú vị mà bạn có thể làm với một ứng dụng NativeScript: định vị và tích hợp Google Maps, cơ sở dữ liệu SQLite, tích hợp Firebase và thông báo đẩy. Cùng với đó, chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng theo dõi hoạt động thể thao với khả năng hoạt động theo thời gian thực, nó sẽ sử dụng từng tính năng này.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách làm việc với định vị và Google Maps trong các ứng dụng NativeScript.

Tôi giả sử rằng bạn đã biết cách tạo ra các ứng dụng trong NativeScript. Nếu bạn là người mới làm quen với NativeScript, tôi khuyên bạn trước tiên hãy tham khảo một trong những hướng dẫn trước về NativeScript trước khi theo dõi hướng dẫn này.

Những gì bạn sẽ thực hiện

Bạn sẽ tạo một ứng dụng theo dõi hoạt động đi bộ bằng cách sử dụng định vị và Google Maps. Nó sẽ hiển thị cho người dùng khoảng cách mà họ đã đi được và số bước mà họ đã đi ứng với khoảng cách đó. Ngoài ra còn có một bản đồ sẽ hiển thị vị trí hiện tại của người dùng.

Để cho bạn có được một ý tưởng, kết quả sau cùng sẽ giống như sau:

app finalapp finalapp final

Thiết lập Dự án

Bắt đầu bằng cách tạo một ứng dụng NativeScript mới:

Để dễ dàng thiết lập UI của ứng dụng, tôi đã tạo một repo GitHub bao gồm cả phiên bản bắt đầu và phiên bản sau cùng của dự án. Bạn có thể sao chép nội dung của thư mục app vào trong thư mục app của dự án. Chúng ta sẽ chỉ làm việc với hai tập tin: main-page.xmlmain-page.js. Những tập tin còn lại chỉ là sườn từ dự án demo của NativeScript.

Chạy Ứng dụng

Chúng ta sẽ sử dụng emulator của Android được cung cấp bởi Android Studio để chạy thử ứng dụng. Điều này sẽ cho phép chúng ta sử dụng Android GPS Emulator để mô phỏng sự thay đổi vị trí một cách dễ dàng. Tôi không thật sự muốn đi quanh quẩn một cách vô ích ở bên ngoài để kiểm tra vị trí! Nhưng nếu đó là điều bạn muốn thì tôi sẽ không cản bạn.

Nếu bạn chạy lệnh tns run android, nó sẽ tự động gọi emulator của Android nếu nó đã được cài đặt. Nếu nó chưa được cài đặt, bạn có thể cài đặt nó bằng cách khởi chạy Android Studio, nhấp vào configure (cấu hình) và chọn SDK Manager. Việc này mặc định sẽ mở SDK Platforms. Nhấp vào tab SDK Tools và đảm bảo chọn Android Emulator, và nhấp vào Apply để cài đặt nó.

Để sử dụng GPS emulator, hãy tải nó về từ GitHub và chạy tập tin có thể thực thi war:

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có thể truy cập vào http://localhost:8080/gpsemulator/ từ trình duyệt của bạn và kết nối đến localhost. Hãy đảm bảo rằng emulator của Android đang chạy khi bạn thực hiện việc này. Một khi bạn đã kết nối, chỉ cần phóng to bản đồ và nhấp vào bất kỳ vị trí nào mà bạn muốn sử dụng làm vị trí. Ứng dụng sẽ nhận biết vị trí này và sử dụng nó như là vị trí hiện tại của nó.

GPS EmulatorGPS EmulatorGPS Emulator

Làm việc Với Plugin Định vị Geolocation

Geolocation trong NativeScript tương tự như Geolocation API trong JavaScript. Sự khác biệt duy nhất về chức năng đó là việc bổ sung một hàm distance() được sử dụng để tính toán khoảng cách giữa hai vị trí.

Cài đặt Plugin Geolocation

Để làm việc với định vị, trước tiên bạn cần phải cài đặt plugin Geolocation:

Sau khi hoàn tất, bây giờ bạn có thể thêm nó từ tập tin script của bạn:

Lấy Vị trí Hiện tại của Người dùng

Plugin Geolocation của NativeScript bao gồm ba hàm để bạn có thể sử dụng để làm việc với vị trí hiện tại của người dùng. Chúng ta sẽ sử dụng từng hàm trong ứng dụng này:

  • getCurrentLocation
  • watchLocation
  • distance

Mở tập tin main-view-model.js và thêm code sau đây vào bên trong hàm createViewModel(). Ở đây chúng ta đang khởi tạo các biến mà chúng ta sẽ sử dụng sau này để lưu trữ các giá trị khác nhau cần thiết để theo dõi vị trí của người dùng.

Tôi đã thêm một số comment trong code để bạn biết điều gì đang xảy ra. Ngoài ra còn có một số dòng code đã được chuyển thành comment; những dòng này là dành cho việc tích hợp Google Maps. Tôi đã tạm thời chuyển chúng thành comment để giữ cho mọi thứ đơn giản. Một khi chúng ta đến với phần tích hợp Google Maps, bạn sẽ cần phải bỏ những comment đó.

Tiếp theo, thêm code để lấy vị trí hiện tại của người dùng. Code này được thực thi khi người dùng nhấn vào nút để bắt đầu và ngừng việc theo dõi vị trí. Phương thức geolocation.getCurrentLocation() được sử dụng để lấy vị trí hiện tại.

Ở đây chúng ta đã xác định ba tùy chọn: desiredAccuracy, updateDistance và timeout. desiredAccuracy cho phép bạn thiết lập độ chính xác theo mét. Nó có thể có hai giá trị: Accuracy.high, khoảng 3 mét, và Accuracy.any, khoảng 300 mét. updateDistance xác định phải cách xa bao nhiêu (tính bằng mét) giữa vị trí trước và vị trí hiện tại trước khi nó cập nhật. Sau cùng, timeout xác định bao nhiêu mili giây để chờ một vị trí.

Một khi nhận được vị trí, chúng ta thiết lập vị trí đó là start_location và đẩy nó vào mảng locations. Sau đó, vị trí này sẽ được sử dụng cùng với vị trí đầu tiên sẽ lấy được từ việc theo dõi vị trí hiện tại của người dùng để xác định khoảng cách di chuyển.

Theo dõi Vị trí Hiện tại của Người dùng

Để lấy được vị trí hiện tại, chúng ta sử dụng hàm geolocation.watchLocation(). Hàm này tương tự như hàm setInterval() trong JavaScript, bởi vì nó cũng thực thi hàm callback liên tục cho đến khi bạn dừng nó bằng hàm geolocation.clearWatch(). Hàm callback được tự động gọi dựa trên updateDistanceminimumUpdateTime.

Trong code ở bên dưới, vị trí sẽ được cập nhật nếu nó cách địa điểm trước đó ít nhất là 5 mét. Nhưng hoạt động cập nhật này sẽ chỉ xảy ra mỗi 5 giây. Điều này có nghĩa là nếu người dùng không đi bộ 5 mét trở lên trong vòng 5 giây, thì vị trí sẽ không cập nhật.

Một khi người dùng muốn ngừng theo dõi, bạn cần phải gọi hàm geolocation.clearWatch(). Bạn cũng cần phải thiết lập lại các giá trị còn lại đang được cập nhật mỗi lần vị trí được thay đổi.

Lấy khoảng cách giữa hai điểm

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để lấy khoảng cách. Điều này có thể được thực hiện bằng cách gọi hàm geolocation.distance(). Hàm này nhận hai đối tượng location làm đối số của nó, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng hai vị trí sau cùng đã được đẩy vào mảng locations để xác định khoảng cách (tính bằng mét) di chuyển được bởi người dùng từ một vị trí đã được ghi lại trước đó đến vị trí hiện tại. Từ đó, chúng ta có thể sử dụng một sự chuyển đổi gần đúng từ mét sang số bước - tôi nói là gần đúng bởi vì không phải ai cũng sẽ đi cùng một khoảng cách trong một bước.

Sau đó, chúng ta chỉ cần thêm kết quả distancesteps vào total_distancetotal_steps để chúng ta có thể theo dõi tổng khoảng cách và số bước mà họ đã đi được kể từ khi họ bắt đầu theo dõi vị trí của họ.

Tại thời điểm này, bạn có thể bắt đầu chạy thử ứng dụng bằng GPS emulator mà tôi đã đề cập trước đó. Xin hãy lưu ý rằng bạn cần nhấn save trên tập tin main-view-model.js để kích hoạt việc tải lại ứng dụng.

Sau đó, chọn một vị trí trong GPS emulator từ đó một vị trí mới sẽ được lấy về bởi ứng dụng sau khi nó đã được nạp. Nếu bạn không làm điều này, nó sẽ mặc định vị trí Googleplex trong Mountain View, California. Điều này có nghĩa là lần kế tiếp bạn chọn vị trí trên emulator, nó sẽ nhảy từ vị trí này tới vị trí mà bạn đã chọn. Nếu nó cách xa thì bạn sẽ nhận được một con số thật sự lớn cho khoảng cách và số bước.

Ngoài ra, bạn có thể chạy thử trên một thiết bị thật với kết nối internet và GPS đã được kích hoạt. Chỉ bắt buộc phải có GPS ở thời điểm hiện tại, nhưng khi chúng ta thêm Google Maps, ứng dụng sẽ cần kết nối internet.

Làm việc với Google Maps

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Google Maps để thêm một bản đồ hiển thị vị trí hiện tại của người dùng.

Cài đặt Plugin Google Maps

Một khi đã cài đặt, bạn cần phải sao chép các tập tin template cho Android:

Tiếp theo, mở tập tin app/App_Resources/Android/values/nativescript_google_maps_api.xml và thêm khoá API Google Maps của bạn (khóa máy chủ):

Hãy đảm bảo rằng bạn đã bật Google Maps Android API từ Google Console trước khi bạn thử dùng nó.

Thêm Bản đồ

Đối với bản đồ, hãy mở tập tin main-page.xml và bạn sẽ thấy những thứ sau đây:

Ở đây chúng ta đã xác định ba tùy chọn (longitude, latitude và zoom) và một hàm để thực thi khi bản đồ đã sẵn sàng. longitudelatitude xác định vị trí mà bạn muốn kết xuất trên bản đồ. zoom xác định mức phóng to hay thu nhỏ của bản đồ. mapReady là nơi chúng ta chỉ định hàm để thêm đánh dấu trên bản đồ. Đánh dấu này đại diện cho vị trí hiện tại của người dùng, vì vậy nó sẽ được kết xuất ở ngay giữa bản đồ.

Mặc định, điều này sẽ không hoạt động vì bạn vẫn chưa thêm định nghĩa lược đồ cho bản đồ. Vì vậy bên trong phần tử Page của bạn, hãy thêm định nghĩa cho phần tử maps:

Sau khi hoàn tất, một đối tượng Google Maps sẽ được kết xuất ngay bên dưới nút để theo dõi vị trí. Nó vẫn chưa có bất kỳ bản đồ nào vì latitudelongitude chưa được xác định. Để làm điều đó, hãy quay trở lại tập tin main-view-model.js và bỏ các comment cho các dòng code để làm việc với Google Maps:

Thêm Đánh dấu

Bởi vì chúng ta đã khai báo các tọa độ mặc định cho điểm đánh dấu, chúng ta có thể dựng một điểm đánh dấu khi bản đồ đã sẵn sàng:

Tiếp theo, chúng ta cần phải cập nhật vị trí của điểm đánh dấu một khi người dùng bắt đầu theo dõi vị trí của họ. Bạn có thể làm điều đó bên trong hàm callback thành công cho hàm getCurrentLocation():

Chúng ta cũng cần phải cập nhật nó khi vị trí của người dùng được cập nhật (bên trong hàm callback thành công cho hàm watchLocation):

Sau khi hoàn tất, một bản đồ kết xuất vị trí mặc định sẽ hiển thị trong ứng dụng.

Tóm tắt

Trong bài hướng dẫn này, bạn đã tạo ra một ứng dụng NativeScript cho phép người dùng theo dõi khoảng cách mà họ đã đi được và số bước tương đối ứng với khoảng cách đó. Bạn còn sử dụng Google Maps để cho phép người dùng xem vị trí hiện tại của họ. Bằng cách làm như vậy, bạn đã học được cách sử dụng các plugin Geolocation và Google Maps cho NativeScript.

Đây chỉ mới là sự khởi đầu! Trong các bài viết tiếp theo của loạt bài này, chúng ta sẽ thêm một cơ sở dữ liệu cục bộ, thông báo đẩy và các tính năng tuyệt vời khác vào ứng dụng của chúng ta.

Trong lúc đó, hãy tham khảo một số bài viết khác của chúng tôi về NativeScript và phát triển ứng dụng đa nền tảng.

Để tìm hiểu một cách đầy đủ về NativeScript, hãy thử khóa học video của chúng tôi về Viết Ứng dụng Di động Với NativeScript. Trong khóa học này, Keyvan Kasaei sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước cách xây dựng một ứng dụng đơn giản. Cùng với đó, bạn sẽ học được cách cài đặt một quy trình phát triển ứng dụng đơn giản với các yêu cầu mạng, kiến ​​trúc MVVM và một số thành phần UI quan trọng nhất của NativeScript. Sau khi kết thúc, bạn sẽ hiểu được tại sao bạn nên cân nhắc NativeScript cho dự án phát triển ứng dụng di động tiếp theo của mình.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.