7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Code
  2. Flask

Xây dựng RESTful API Với Flask: ORM Độc lập

Read Time: 3 mins
This post is part of a series called Building RESTful APIs With Flask.
Building RESTful APIs With Flask: An ORM With SQLAlchemy

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Trong phần đầu của loạt bài hướng dẫn gồm ba phần này, chúng ta đã tìm hiểu cách viết RESTful API sử dụng Flask làm web framework. Trong phần thứ hai, chúng ta đã tạo ra một RESTful API sử dụng Flask-Restless dựa trên SQLAlchemy như là ORM. Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng một extension khác của Flask, Flask-Restful, nó trừu tượng hoá ORM của bạn và không đưa ra bất kỳ giả định nào về nó.

Tôi sẽ lấy ứng dụng mẫu tương tự như trong phần trước của loạt bài này để duy trì ngữ cảnh và tính liên tục. Mặc dù ứng dụng mẫu này được dựa trên chính SQLAlchemy, nhưng extension này có thể được sử dụng cùng với bất kỳ ORM nào theo cách tương tự, như minh hoạ trong hướng dẫn này.

Cài đặt các Phụ thuộc

Tiếp tục với ứng dụng từ phần đầu tiên, chúng ta chỉ cần cài đặt một phụ thuộc:

Ứng dụng

Trước khi chúng ta bắt đầu, bạn có thể cần phải xóa code mà chúng ta đã viết cho phần thứ hai của loạt bài hướng dẫn này để code được rõ ràng hơn.

Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với những thay đổi đối với cấu hình ứng dụng của chúng ta, nó sẽ giống như các dòng code sau:

flask_app/my_app/__init__.py

Chỉ cần thêm vài dòng ở trên vào code hiện tại là đủ.

flask_app/my_app/catalog/views.py

Hầu hết các code ở trên là khá rõ. Tuy vậy, tôi sẽ làm rõ một vài điểm. Đoạn code ở trên có vẻ rất giống với những gì chúng ta đã viết trong phần đầu của loạt bài này, nhưng ở đây, extension sử dụng một số tối ưu hóa đằng sau đó và cung cấp thêm nhiều tính năng hơn để chúng ta có thể tận dụng.

Ở đây các phương thức được khai báo dưới bất kỳ lớp nào là lớp con của Resource được tự động cân nhắc cho việc định tuyến. Ngoài ra, bất kỳ tham số nào mà chúng ta kỳ vọng nhận được cùng với các cuộc gọi HTTP đến cần phải được phân tích bằng reqparse.

Kiểm tra Ứng dụng

Ứng dụng này có thể được kiểm tra theo cách hoàn toàn tương tự như chúng ta đã làm trong phần thứ hai của loạt bài hướng dẫn này. Tôi đã giữ URL định tuyến giống nhau cho mục đích tương tự.

Tóm tắt

Trong phần cuối cùng này của loạt bài hướng dẫn gồm ba phần về việc phát triển RESTful API với Flask, chúng ta đã tìm hiểu cách viết RESTful API với ORM độc lập. Phần này hoàn tất những điều cơ bản về tạo RESTful API với Flask theo nhiều cách khác nhau.

Vẫn còn nhiều điều về mỗi phương pháp để bạn có thể tìm hiểu, và bạn có thể khám phá nó theo cách riêng của bạn, bằng cách sử dụng những điều cơ bản mà bạn đã học được trong loạt bài này.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.