Advertisement
 1. Code
 2. Android SDK

Android từ đầu: Xây dựng ứng dụng Android đầu tiên của bạn

Scroll to top
Read Time: 10 min
This post is part of a series called Android From Scratch.
Android From Scratch: Exploring Android Sample Apps
Android From Scratch: How to Run Your Application on a Physical Device

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Sau khi xem xét hiện trạng của phát triển Androidcách thiết lập môi trường phát triển của bạn, thì trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu cách làm thế nào để xây dựng và khởi chạy ứng dụng Android đầu tiên của bạn.

Tôi sẽ không tập trung quá nhiều vào chi tiết, bởi vì những điều đó đã được khái quát một cách rộng rãi sau đó trong loạt bài này. Mục đích của bài viết này là để cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì cần thiết để tạo ra một ứng dụng Android.

1. Thiết lập dự án

Một dự án Android không có gì khác ngoài một tập hợp các tập tin và thư mục. Có rất nhiều cách để thiết lập một dự án Android. Trong quá khứ, các nhà phát triển phải tự tạo một cách thủ công từng dự án. May mắn thay, Android Studio có một trình hướng dẫn thuận tiện mà mục đích là tạo ra cấu trúc thư mục và các tập tin cần thiết để bắt đầu một dự án.

Khi bạn khởi động Android Studio, bạn được chào đón với màn hình Chào mừng sau đây:

Welcome to Android StudioWelcome to Android StudioWelcome to Android Studio

Bên trái, bạn thấy một danh sách các dự án gần đây. Bên phải, bạn có thể tạo một dự án mới bằng cách kéo về từ version control hoặc tạo ra một cái mới hoàn toàn. Chọn tùy chọn đầu tiên, Start a new Android Studio project.

Configure the ProjectConfigure the ProjectConfigure the Project

Android Studio sẽ hỏi bạn một số thông tin cơ bản về ứng dụng của bạn, tên, nơi bạn muốn lưu trữ các tập tin dự án, và tên gói. Trong khi hai cái đầu tiên tự nó giải thích, thì tên gói có thể làm bạn bối rối.

Tên gói xác định danh tính ứng dụng của bạn và phục vụ như là một định danh duy nhất trong một dãy các trường hợp, chẳng hạn như Google Play. Vì lý do này, nó phải là duy nhất. Mỗi ứng dụng có tên gói duy nhất.

Bởi vì số lượng các ứng dụng Android đang tăng lên từng ngày, cách phổ biến là sử dụng đảo ngược tên miền cho tên gói của một ứng dụng. Ví dụ: tên gói của một ứng dụng được xuất bản bởi Envato Tuts+ có thể bắt đầu với com.tutsplus. Hãy nhớ rằng không có mối liên hệ nào giữa tên gói và chủ sở hữu tên miền thực sự.

Ở Android Studio, hãy nhập Hello World là tên của ứng dụng, code.tutsplus.comCompany Domain, và chọn một vị trí để lưu trữ dự án trên máy của bạn. Tên ứng dụng và tên công ty được sử dụng để tạo ra tên gói, com.tutsplus.code.helloworld. Bấm Next để tiếp tục.

Trên màn hình sau đây, bạn được yêu cầu thiết lập phiên bản Android SDK tối thiểu mà bạn có kế hoạch hỗ trợ.

Set Minimum Android SDKSet Minimum Android SDKSet Minimum Android SDK

Android SDK không ngừng được phát triển và mỗi năm một phiên bản mới được phát hành với tất cả các cải tiến và các tính năng mới. Một số công cụ và thư viện mà bạn có thể sử dụng trong các phiên bản Android sau đó không có ở những phiên bản cũ hơn. Các Support Library của Google thêm một số tính năng mới vào phiên bản cũ của hệ điều hành Android, chẳng hạn như các yếu tố material design. Mặc dù vậy, các Support Library chỉ có thể làm được như vậy.

Nói chung, bạn không bao giờ nên chọn dưới Gingerbread, tức là API level 9. Có nghĩa là, nếu mục tiêu của bạn là hỗ trợ rộng rãi các đối tượng, thì bạn có thể cần hỗ trợ ít nhất mỗi phiên bản của Ice Cream Sandwich, tức là API level 14.

Trong dự án này, chúng ta sẽ không sử dụng API được giới thiệu trong phiên bản SDK gần đây. Đặt các API level 9 và nhấn Next để tiếp tục.

Trên màn hình tiếp theo, Android Studio sẽ yêu cầu chúng ta có cần tạo ra một Activity cho chúng ta để bắt đầu với nó không.

Add an ActivityAdd an ActivityAdd an Activity

Các Activity là một khối xây dựng cơ bản của các ứng dụng Android và chúng ta sẽ khái chúng sau trong loạt bài này. Một cách ngắn gọn, một Activity đối với một ứng dụng Android tương tự như một trang đối một website. Về mặt kỹ thuật, đây không phải là việc so sánh chính xác nhất, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về vai trò của các Activity trong một ứng dụng Android.

Các Activity là các lớp Java thừa kế lớp Activity, một lớp được định nghĩa bởi Android SDK. Các nhà phát triển sẽ thay thế một số phương thức để thêm các hành vi tuỳ biến của riêng mình. Thường có một layout kết hợp với mỗi activity, nó là một tập tin XML xác định giao diện người dùng của activity. Điều này cũng tương tự như HTML của một trang web.

Trình hướng dẫn của Android Studio cung cấp cho chúng ta cách tạo ra activity đầu tiên của ứng dụng. Chọn Empty Activity và nhấp Next.

Trên màn hình sau đây, đặt tên activity là HelloWorldActivity và bấm Finish để hoàn thành quá trình cài đặt.

Customize the ActivityCustomize the ActivityCustomize the Activity

2. Chào mừng đến với Android Studio

Dựa trên các thiết lập mà chúng ta cung cấp, Android Studio tạo ra các tập tin và thư mục cho dự án. Bây giờ, bạn sẽ thấy giao diện người dùng của Android Studio với dự án mới được mở ra.

Android Studio User InterfaceAndroid Studio User InterfaceAndroid Studio User Interface

Ban đầu, giao diện người dùng có thể có một chút khó chịu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn phát triển cho Android, có một vài điều bạn cần biết. Đâu là code của dự án của bạn? Các tập tin của dự án của bạn nằm ở đâu? Và làm thế nào bạn có thể xây dựng và chạy ứng dụng của bạn?

Android Studio dựa trên IntelliJ, một IDE (Integrated Development Environment) được phát triển bởi JetBrains. Nó rất mạnh mẽ và giúp bạn quản lý tiến trình phát triển của bạn thông qua các phím tắt, tự động tạo phương thức, tự động cấu trúc code, trực tiếp liên kết đến các bộ phận khác nhau của dự án, Javadoc và vân vân. Google thiết kế Android Studio cho phát triển Android, với sự hỗ trợ cho XML (với một trình soạn thảo WYSIWYG thuận tiện) và Groovy (cho script Gradle).

Ở bên trái, bạn sẽ thấy một cây thư mục. Đó là trung tâm của dự án, nơi bạn có thể tìm thấy các tập tin và tài nguyên của dự án của bạn. Các thư mục mà bạn dành phần lớn thời gian của bạn là javares. Trong java, bạn tìm thấy các lớp Java của dự án. Ở res, bạn có thể tìm thấy các tài nguyên còn lại của dự án, chẳng hạn như layout, các value, hình ảnh, và vân vân.

Ở trên cùng, bạn có thể thấy một danh sách các nút cung cấp cho bạn khả năng truy cập vào các tính năng quan trọng nhất của Android Studio, chẳng hạn như build, run, và đồng bộ hoá dự án, cập nhật SDK và sửa đổi trình giả lập.

Android Studio ToolbarAndroid Studio ToolbarAndroid Studio Toolbar

Đối với bài học này, bạn chỉ cần biết về một cái, nút Play ở bên trái. Nút này build và chạy ứng dụng của bạn.

3. Viết code

Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn với giao diện người dùng của Android Studio và đây là lúc để bắt tay vào viết một số code.

Bước 1: Layout

Điều đầu tiên bạn cần làm là xác định layout của Activity chính của bạn. Đi đến bảng quản lý dự án ở bên trái và nhấp đúp vào activity_hello_world.xml, bạn có thể tìm thấy nó trong thư mục java/layout. Android Studio tạo tập tin layout này cho chúng ta, cùng với tập tin HelloWorldActivity.java.

Ngoài ra, bạn có thể bấm Command + Shift + O (Control + Shift + N trên Windows), gõ vài kí tự đầu tiên của tên tập tin và nhấn Enter khi Android Studio gợi ý tên tập tin hợp lệ. Command + O / Control + N chạy một tìm kiếm giới hạn đối với các lớp Java trong khi Command + Shift + O / Control + Shift + N tìm kiếm toàn bộ dự án.

Searching Files and FoldersSearching Files and FoldersSearching Files and Folders

Những gì bạn thấy là một giao diện tiêu chuẩn được tạo ra bởi Studio Android, trình bày trong trình soạn thảo WYSIWYG.

The WYSIWYG Editor of Android StudioThe WYSIWYG Editor of Android StudioThe WYSIWYG Editor of Android Studio

Thay vì sử dụng trình soạn thảo WYSIWYG, chúng ta sẽ sửa đổi XML của layout. Điều này cho phép chúng ta kiểm soát nhiều hơn. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào tab Text ở phía dưới bên trái của trình biên tập, bên cạnh tab Design. Thêm id vào phần tử TextView và một Button ngay bên dưới nó. Đừng lo lắng quá nhiều về code mà chúng ta đang thêm. Điều này sẽ trở nên rõ ràng trong phần sau của loạt bài này.

1
<TextView
2
  android:id="@+id/text"
3
  android:layout_centerInParent="true"
4
  android:layout_width="wrap_content"
5
  android:layout_height="wrap_content"
6
  android:text="" />
7
8
<Button
9
  android:layout_width="wrap_content"
10
  android:layout_height="wrap_content"
11
  android:layout_centerHorizontal="true"
12
  android:text="Click here to say hi"
13
  android:onClick="sayHi"/>

id được sử dụng để tham chiếu đến một phần tử của giao diện người dùng trong code. Android Studio tạo tự động tạo ra một lớp theo thời gian thực, R.java, trong đó các định danh của layout được tham chiếu. Phần thú vị khác trong layout này là sự kiện onClick của Button. Khi người dùng nhấp vào Button, hệ điều hành gọi phương thức sayHi() của activity.

Creating the User InterfaceCreating the User InterfaceCreating the User Interface

Bước 2: Activity

Tiếp theo, mở HelloWorldActivity.java. Như bạn có thể thấy, bộ khung cơ bản của activity này sẵn sàng. Lớp đã thừa kế AppCompatActivity, cái mà thừa kế Activity.java. HelloWorldActivity cài đặt phương thức onCreate(). Thêm một tham chiếu đến TextView, bằng cách sử dụng findViewById(), và định nghĩa phương thức public gọi là sự kiện onClick của Button.

1
private TextView mText;
2
3
@Override
4
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
5
  super.onCreate(savedInstanceState);
6
  setContentView(R.layout.activity_hello_world);
7
8
  // Get View reference

9
  mText = (TextView) findViewById(R.id.text);
10
11
}
12
13
public void sayHi(View view) {
14
  mText.setText("Hello World!");
15
}

Như bạn thấy, findViewById() trả về một đối tượng View. Điều này có nghĩa là bạn cần phải cast nó đến một TextView nếu bạn muốn thay đổi văn bản của label bằng cách gọi setText(). Trong thực tế, tất cả các phần tử mà bạn có thể sử dụng khi thiết kế giao diện người dùng của bạn thừa kế lớp View, một thành phần cơ bản của Android SDK.

4. Chạy ứng dụng Android đầu tiên của bạn

Bạn cuối cùng đã sẵn sàng để khởi động ứng dụng Android đầu tiên của bạn. Hãy xem cách đưa ứng dụng của bạn đi vào hoạt động.

Nhấp vào nút Play màu xanh lá cây mà chúng ta đã đề cập đến trước đó hoặc vào Run > Run 'app'. Android Studio sẽ yêu cầu bạn chọn một mục tiêu triển khai. Chọn Create New Emulator và chọn một trong các cài đặt sẵn được khuyến nghị (ví dụ như Nexus 5). Nhấp vào Next, chọn một nhân hệ thống (tùy theo cái nào bạn thích, từ Gingerbread trở lên) và nhấn Next một lần nữa, để tất cả tùy chọn ở giá trị mặc định của chúng.

Select a Deployment TargetSelect a Deployment TargetSelect a Deployment Target

Tiếp theo, chọn trình giả lập mới được tạo ra và hãy để cho điều kỳ diệu xảy ra.

Running Your App In an EmulatorRunning Your App In an EmulatorRunning Your App In an Emulator

Tổng kết

Trong bài học này, bạn đã tìm hiểu cách phát triển một ứng dụng Android Hello World. Đặc biệt, bây giờ bạn đã có hiểu biết đủ về Android Studio để phát triển một ứng dụng. Bạn cũng khám phá cấu trúc cơ bản của một dự án Android và đã có một cái nhìn sơ qua về một số phương thức và các lớp của Android SDK (ActivityView) và phương thức findViewById().

Tôi hy vọng tôi đã mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan về phát triển cho Android. Trong bài học tiếp theo, bạn học cách làm thế nào để sử dụng trình nhập ứng dụng mẫu trong Android Studio và làm thế nào để tìm thêm các mẫu ứng dụng từ Google.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.