Advertisement
  1. Code
  2. WordPress

Hướng dẫn nhanh về giao diện Customizer của WordPress

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Themes giúp bạn có thể customize (chỉnh sửa) bất cứ khía cạnh nào của thiết kế và chức năng của website WordPress. Nhưng nếu bạn muốn khách hàng của mình có thể chỉnh sửa vài khía cạnh trong theme thì sao? Có thể bạn muốn bán theme trên Envato và bạn muốn để cho người mua thay đổi màu sắc và logo để phù hợp với thương hiệu của họ.

Đó là lý do mà WordPress Theme Customizer phải có mặt. Với việc để cho theme của bạn có thể dễ dàng customize, bạn sẽ giúp cho người dùng có thể thay đổi giao diện website ngay lập tức và hiểu được giao diện người dùng WordPress.

Trong video ngắn hướng dẫn từ khóa học tôi đang thực hiện có tên là Cách làm theme WordPress dễ dàng customize, tôi sẽ mô tả về giao diện tùy biến (Customize). Tôi sẽ chỉ cho bạn các trình điều khiển mặc định đi kèm với WordPress, và sau đó tìm hiểu qua các ví dụ về các trình điều khiển khác nhau mà bạn có thể thêm vào (quá trình thực tế của việc thêm các trình điều khiển này sẽ được đề cập ở phần sau của khóa học).

Xem hướng dẫn

Các liên kết có liên quan

Xem toàn bộ khóa học

Trong khóa học đầy đủ, Tạo chủ đề WordPress tích hợp sẵn trình tùy biến, tôi sẽ hướng dẫn cách làm thế nào để khai thác sức mạnh của trình tùy biến trong các chủ đề của bạn. Chúng tôi sẽ thêm tất cả những phần phụ mà bạn mới chỉ được xem trước trong video này, với các hướng dẫn chi tiết để giúp bạn có được mọi thứ hoàn chỉnh. Bạn sẽ thấy rất dễ dàng để cho người sử dụng chủ đề của bạn có thể tùy chỉnh phối hợp màu cho trang web của họ và thêm các thành phần như các logo và văn bản.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.