Advertisement
  1. Code
  2. Coding Fundamentals
  3. Workflow

Cách xử lý hình ảnh hàng loạt sử dụng Preview trên macOS

Scroll to top
Read Time: 6 min

() translation by (you can also view the original English article)

Đôi khi, trong tiến trình công việc của mình, tôi có một số hình ảnh với một kích thước nhất định mà tôi yêu cầu một kích thước khác nhau vì lý do nào đó. Những gì tôi cần là một cách để xử lý hình ảnh hàng loạt.

Xử lý hàng loạt

Xử lý hàng loạt là thực hiện các công việc hoặc tác vụ, sử dụng máy tính, mà không cần sự can thiệp thủ công từ người sử dụng máy tính. Xử lý hàng loạt được máy tính thực hiện những công việc lặp đi lặp lại do đó bạn, hoặc tôi, không phải làm.

Tác vụ

Trong ví dụ cụ thể của mình, tôi có thay đổi kích thước một trình duyệt web đến một kích thước cụ thể là 1196 x 907 pixel. Đó là kích thước mà không có lý do khác hơn là cần phải lớn bao nhiêu để phù hợp với tất cả nội dung cần thiết bên trong cửa sổ trình duyệt.

Đối với các mục đích của hướng dẫn khác, tôi lấy một loạt các ảnh chụp màn hình của trình duyệt web hiển thị các trang web khác nhau mà tôi muốn sử dụng trong hướng dẫn.

Các ảnh chụp màn hình ở kích thước của cửa sổ trình duyệt 1196 x 907 pixel. Đối với các hướng dẫn trên Envato, chúng tôi sử dụng một ảnh chụp màn hình rộng 850 pixel.

Ví dụ, đối với các mục đích riêng của bạn, bạn có thể muốn thay đổi kích thước một số hình ảnh đến một kích thước phù hợp. Nguyên tắc thực hiện là như nhau.

1. Sắp xếp các tập tin

Organise the files to be processed into a separate folderOrganise the files to be processed into a separate folderOrganise the files to be processed into a separate folder
Sắp xếp các tập tin để được xử lý vào một thư mục riêng biệt

Để thực hiện công việc này, bạn sẽ cần phải tổ chức nó.

Tôi đã tạo ra một thư mục mới trên Desktop và đặt tất cả các hình ảnh chụp màn hình vào thư mục đó. Nó không bắt buộc phải ở đó, bạn có thể đặt nó trong Documents, nếu bạn thích.

2. Chọn tất cả các tập tin trong Finder

Select all of the files in the folder using FinderSelect all of the files in the folder using FinderSelect all of the files in the folder using Finder
Chọn tất cả các tập tin trong thư mục bằng cách sử dụng công Finder

Mở Finder và chọn tất cả các tập tin trong thư mục bằng cách nhấp và giữ chuột và kéo con trỏ chuột từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải trên tất cả các tập tin. Hoặc từ bất kỳ góc này chéo góc đối diện.

Để có kết quả tốt nhất, tôi đề nghị rằng chỉ các tập tin trong thư mục là những cái mà bạn muốn xử lý hàng loạt.

Ngoài ra, bạn có thể nhấn Command-A để chọn tất cả các tập tin trong thư mục.

3. Mở tất cả các tập tin trong Preview

Open all of the files in PreviewOpen all of the files in PreviewOpen all of the files in Preview
Mở tất cả các tập tin trong Preview

Với tất cả các tập tin đã được chọn, nhấp chuột phải vào bất kỳ tập tin nào đã chọn để mở một menu. Điều hướng đến Open With > Preview (default) để mở tất cả các tập tin trong Preview.

Điều này có tác dụng mở tất cả các tập tin trong cửa sổ Preview.

4. Chọn tất cả các hình ảnh trong Preview

Ensure that you select all of the images in PreviewEnsure that you select all of the images in PreviewEnsure that you select all of the images in Preview
Đảm bảo rằng bạn chọn tất cả các hình ảnh trong Preview

Bước này là quan trọng và nó rất dễ quên, vì vậy hãy chú ý.

Nhấp chuột vào bảng bên trái của cửa sổ Preview, khu vực nơi các hình thu nhỏ được hiển thị.

Nếu bạn không nhìn thấy khu vực này, hãy nhấp vào biểu tượng View Menu, biểu tượng nằm về phía bên trái. Nhấp vào Thumbnails từ menu sổ xuống, để hiện ra thanh chứa các hình thu nhỏ.

Nhấp chuột vào đó và nhấn Command-A để chọn tất cả các hình thu nhỏ.

5. Thay đổi kích thước tất cả các hình ảnh trong Preview

Resize all of the images using PreviewResize all of the images using PreviewResize all of the images using Preview
Thay đổi kích thước tất cả các hình ảnh bằng cách sử dụng Preview

Với tất cả các hình thu nhỏ đã được chọn, chuyển đến thanh menu ở trên cùng của màn hình và nhấp vào Tools > Adjust Size...

Từ hộp thoại kết quả, nhập kích thước mà bạn muốn.

Trong ví dụ cụ thể của tôi, tôi muốn thay đổi kích thước thành rộng 850 pixel. Vì tuỳ chọn Scale proportionally được tích chọn, nên chiều cao của hình ảnh sẽ được tính cho tôi. Tôi có thể để hộp đó trống.

Nhấp vào nút OK màu xanh.

6. Xuất hình ảnh đã được thay đổi kích thước từ Preview

Với tất cả những hình ảnh đã được thay đổi kích thước trong Preview, giờ đây chúng ta cần phải lưu lại chúng.

Chuyển đến thanh menu ở trên cùng của màn hình và bấm vào File > Save. Ngoài ra, bạn có thể bấm vào Command-S.

Các tập tin đã được thay đổi kích thước sẽ được lưu vào cùng một vị trí cùng một tên tập tin vừa thay đổi kích thước.

Hạn chế

Mặc dù đây là một kỹ thuật nhanh chóng và tiện dụng, và bạn cũng có thể chuyển đổi định dạng tập tin. Trong ví dụ của tôi, tôi muốn chuyển đổi từ .png sang .jpg.

Thật không may, bạn sẽ cần phải lưu ý rằng hoạt động này có vẻ như là không đáng tin cậy trong macOS Sierra. Vì một số lý do, Preview chỉ chuyển đổi thành công một phần ba cái đầu tiên trong số các tập tin đã được chọn. Chọn tệp 30 tập tin và 10 được chuyển đổi. Chọn mười tập tin và chỉ có ba có định dạng tập tin được thay đổi.

Với sự hạn chế này, có thể bạn nên cân nhắc Automator, Alfred hoặc một ứng dụng phần mềm cụ thể để tiến hành xử lý hàng loạt các hình ảnh, ...đặc biệt nếu bạn muốn thực hiện nhiều hành động hơn thay vì chỉ thay đổi kích thước hình ảnh.

Tổng kết

Trong bài này, tôi đã hướng dẫn bạn cách làm thế nào để sắp xếp và thay đổi kích thước của một số hình ảnh bằng cách sử dụng Preview trong macOS Sierra.

Đây là một cách thuận tiện và nhanh chóng để có được kết quả, nhưng phương pháp này cũng đi kèm với những hạn chế.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.