Advertisement
 1. Code
 2. PHP

Hiện thị truy vấn WordPress gần đây trong 60 Giây

Scroll to top
Read Time: 2 min
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Create a React Class in 60 Seconds

() translation by (you can also view the original English article)

Nếu bạn đang làm việc trên một dự án được xây dựng trên WordPress, thì bạn có thể thấy mình đang ở trong một tình huống nơi mà việc hiển thị các truy vấn được thực thi gần đây nhất là hữu ích. Điều này là đặc biệt đúng nếu bạn đang làm việc trên một dự án lớn với một nhóm, hoặc nếu bạn đã thừa kế một lượng code lớn từ người khác, hoặc nếu bạn đang cần gỡ lỗi hiệu năng của một mẫu template nhất định.

Trong video sau đây, bạn sẽ học cách làm thế nào để viết một hàm tùy biến để hook vào vòng đời của WordPress để hiển thị các truy vấn gần đây nhất của WordPress.

Hàm đặc biệt này có thể được gói trong một điều kiện đánh giá sự hiện diện và giá trị của một biến chứa chuỗi truy vấn để xác định có các truy vấn để hiển thị hay không. Điều này là hữu ích trong việc gỡ lỗi code trong một môi trường staging.

Kết xuất truy vấn

Nếu bạn đang sử dụng một theme và kết quả của các truy vấn không hiển thị một cách chính xác, thì sử dụng một đoạn CSS nhỏ như cái ở dưới đây có thể giúp bạn:

1
.xdebug-var-dump {
2
  
3
  position:  absolute;
4
  top:    0;
5
  width:   100%;
6
  background: #fff;
7
  
8
}

Bạn có thể tinh chỉnh các phong cách dựa trên theme mà bạn đang sử dụng, nhưng điều này nên là một điểm khởi đầu tốt.

Muốn tìm hiểu thêm về WordPress?

Hãy nhớ rằng, bạn có thể tìm thấy tất cả các khóa học và hướng dẫn của tôi trên trang hồ sơ của tôi, và bạn có thể theo dõi tôi trên blog của tôi và/hoặc Twitter tại @tommcfarlin nơi tôi nói về phát triển phần mềm trong ngữ cảnh của WordPress.

WordPress có một cơ cấu vô cùng năng động. Có nhiều theme, plugin, thư viện, và nhiều sản phẩm khác giúp bạn xây dựng trang web và các dự án của bạn. Bản chất mã nguồn mở của nền tảng này cũng làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời mà từ đó bạn có thể nâng cao kỹ năng lập trình của bạn. Dù là trường hợp nào, thì bạn có thể thấy tất những gì chúng tôi có sẵn trên Envato Market.

Như thường lệ, xin đừng ngại để lại bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến trong phần bình luận dưới đây, và tôi sẽ lần lượt giải đáp từng cái.

Tài nguyên

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.