Learn Ruby on Rails

Read these Ruby on Rails tutorials to master the popular Ruby web framework, including how to create applications, work with databases, and implement authentication.
 1. Cách tạo dịch vụ rút ngắn URL cao cấp cục bộ của riêng bạn

  Cách tạo dịch vụ rút ngắn URL cao cấp cục bộ của riêng bạn

  Tutorial Intermediate

  Bạn sẽ tìm thấy một số URL (Uniform Resource Locators) rất dài trên internet. Nhiều website đưa thông tin về lượt truy cập của bạn vào URL: các mục như ngôn...

 2. Tải lên Với Rails và Carrierwave

  Tải lên Với Rails và Carrierwave

  Tutorial Beginner

  Đây là một bài viết khác trong loạt bài "Tải lên với Rails". Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ Carrierwave—một trong những giải pháp tải lên tập tin phổ biến nhất...

 3. Xây dựng Trình Thu thập Thông tin Trang Web Đầu tiên Của bạn: Phần 3

  Xây dựng Trình Thu thập Thông tin Trang Web Đầu tiên Của bạn: Phần 3

  Tutorial Beginner

  Chào mừng quay trở lại với loạt bài về xây dựng một trình thu thập thông tin trang web. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ đi qua một ví dụ về thu thập dữ liệu từ...

 4. Khám phá Devise, Phần 1

  Khám phá Devise, Phần 1

  Tutorial Intermediate

  Trong một số bài viết trước đây của tôi về upload hình ảnh trong Rails, tôi đã đề cập đến Devise nhưng không đi sâu vào nó. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ dạy...

 5. Tại sao bạn nên sử dụng RVM

  Tại sao bạn nên sử dụng RVM

  Tutorial Beginner

  Khi bạn đam mê phát triển Ruby, bạn sẽ muốn thử nghiệm các phiên bản khác nhau của Ruby. Lúc đầu, bạn có thể nghĩ rằng điều đó hơi khó. RVM làm cho điều này...