Learn Ionic Development

Build powerful hybrid mobile apps with Ionic. Follow these Ionic development tutorials to build high-quality apps for iOS and Android.
 1. 15 Template Ứng Dụng Ionic Tốt Nhất

  15 Template Ứng Dụng Ionic Tốt Nhất

  Tutorial Beginner

  Với Ionic, tạo một ứng dụng di động di động chất lượng cũng dễ như xây dựng một website vậy. Thực ra, nếu bạn là một nhà phát triển web dày dặn, bạn muốn trở...

 2. Tạo một ứng dụng Quản lý Tác vụ bằng Ionic: Phần 1

  Tạo một ứng dụng Quản lý Tác vụ bằng Ionic: Phần 1

  Tutorial Beginner

  Trong loạt bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một ứng dụng di động bằng cách sử dụng framework Ionic. Ionic sử dụng Angular để viết các thành phần...

 3. Tạo một Ứng dụng Di động để Hiển thị Nội dung RSS của Trang Web Với Ionic

  Tạo một Ứng dụng Di động để Hiển thị Nội dung RSS của Trang Web Với Ionic

  Tutorial Beginner

  Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết một ứng dụng di động hiển thị nội dung RSS của một trang web. Chúng ta sẽ cấu hình URL của RSS và ứng...

 4. Bắt đầu với các dịch vụ Ionic: Push

  Bắt đầu với các dịch vụ Ionic: Push

  Tutorial Beginner

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về Ionic Push, một dịch vụ Ionic giúp dễ dàng gửi push notification (thông báo dạng chữ) tới người dùng của bạn.

 5. Viết Ứng dụng Ionic 2 Đầu tiên Của bạn: Ứng dụng Chia sẻ Ảnh

  Viết Ứng dụng Ionic 2 Đầu tiên Của bạn: Ứng dụng Chia sẻ Ảnh

  Tutorial Beginner

  Trong loạt bài hướng dẫn gồm hai phần này, bạn đang học cách tạo ứng dụng Ionic 2 đầu tiên của mình. Bây giờ bạn đã thiết lập xong môi trường phát triển và...

 6. Giới thiệu Ionic 2

  Giới thiệu Ionic 2

  Tutorial Beginner

  Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Ionic 2, phiên bản mới nhất của framework ứng dụng di động đa nền tảng Ionic. Để bắt đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu vắn tắt...