Learn Workflow

Optimize your development workflow with tools and techniques for more efficient project management, version control, collaboration, and automation.
 1. Tự động hoá iPhone với Workflow I

  Tự động hoá iPhone với Workflow I

  Tutorial Intermediate

  Mặc dù một thiết bị iOS không dễ để tự động hóa như máy Mac, nhưng với các ứng dụng hợp lý vẫn còn rất nhiều điều bạn có thể làm. Một trong những ứng dụng tự...

 2. Cách xử lý hình ảnh hàng loạt sử dụng Preview trên macOS

  Cách xử lý hình ảnh hàng loạt sử dụng Preview trên macOS

  Tutorial Intermediate

  Đôi khi, trong tiến trình công việc của mình, tôi có một số hình ảnh với một kích thước nhất định mà tôi yêu cầu một kích thước khác nhau vì lý do nào đó....

 3. SCRUM: Câu chuyện về một đội ngũ Agile

  SCRUM: Câu chuyện về một đội ngũ Agile

  Tutorial Advanced

  Scrum là một trong những kỹ thuật agile được sử dụng nhiều nhất. Đó không phải là về viết code; thay vào đó, kỹ thuật này...