Learn about Testing

Learn software testing concepts and techniques, including unit testing, integration testing, and end-to-end testing, to ensure code quality and reliability.
 1. Kiếm tra giao diện người dùng Android cùng Espresso

  Kiếm tra giao diện người dùng Android cùng Espresso

  Tutorial Intermediate

  Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu cách viết các phần test giao diện người dùng với framework Espresso và làm sao tự động hóa quy trình làm việc của bạn, thay...

 2. Đảm bảo Code Android Chất lượng Cao bằng các Công cụ Phân tích Tĩnh

  Đảm bảo Code Android Chất lượng Cao bằng các Công cụ Phân tích Tĩnh

  Tutorial Beginner

  Trong hướng dẫn của ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đảm bảo code Android có chất lượng cao trong các dự án của chúng ta bằng cách sử dụng một số...

 3. Lập trình với Yii2: Kiểm tra tự động với Codeception

  Lập trình với Yii2: Kiểm tra tự động với Codeception

  Tutorial Intermediate

  Nếu bạn đang hỏi "Yii là gì?", thì hãy xem hướng dẫn trước của tôi Introduction to the Yii framework - để biết được lợi ích của Yii và tổng quan có gì mới ở...

 4. Cách tự động hoá và tối ưu phát triển và kiểm tra WordPress với Pantheon

  Cách tự động hoá và tối ưu phát triển và kiểm tra WordPress với Pantheon

  Tutorial Intermediate

  Trong bài hướng dẫn trước đó, tôi hướng dẫn bạn các bước để bắt đầu tạo ra và bảo trì một trang WordPress an toàn bằng thiết lập 3 môi trường "Dev-Test-Live"...

 5. Sử dụng Firefox Developer Edition cho việc phát triển Web

  Sử dụng Firefox Developer Edition cho việc phát triển Web

  Tutorial Beginner

  Firefox Developer Edition được phát hành bởi Mozilla trong quá trình kỷ niệm mười năm của Firefox diễn ra vào năm ngoái. Gần đây, phiên bản 64-bit của...

 6. TDD một ứng dụng đơn giản trong PHP

  TDD một ứng dụng đơn giản trong PHP

  Tutorial Intermediate

  Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày một ví dụ từ bắt đầu đến kết thúc của một ứng dụng đơn giản - hoàn toàn được...