Learn Coding Design Patterns

Learn common design patterns, including MVC, MVVM, and singleton, to improve your code's organization and make it easier for you and your colleagues to work with.
 1. Xây dựng RESTful API Với Flask: Một ORM với SQLAlchemy

  Xây dựng RESTful API Với Flask: Một ORM với SQLAlchemy

  Tutorial Beginner

  Trong phần đầu của loạt bài hướng dẫn gồm ba phần này, chúng ta đã tìm hiểu cách viết RESTful API sử dụng Flask làm web framework. Cách tiếp cận trước cung...

 2. Các Component kiến trúc của Android: Room Persistence Library

  Các Component kiến trúc của Android: Room Persistence Library

  Tutorial Intermediate

  Trong bài viết cuối này của loạt bài Các Component Kiến Trúc của Android, chúng tôi sẽ khám phá thư viện Room persistence, một tài nguyên mới tuyệt vời giúp...

 3. Giới thiệu về Các thành phần kiến trúc của Android

  Giới thiệu về Các thành phần kiến trúc của Android

  Tutorial Intermediate

  Android ra mắt toàn thế giới vào năm 2005, và trong suốt 12 năm hiện hữu, nền tảng này đã gặt hái được những thành công ấn tượng, trở thành hệ điều hành di...

 4. Design Pattern: Mô hình "Facade"

  Design Pattern: Mô hình "Facade"

  Tutorial Intermediate

  Khi mới bắt đầu với Design Patterns, bạn có những câu hỏi: