Learn Web Servers

Learn how to use web servers to host your applications successfully. These tutorials cover a wide range of techniques for making effective use of web servers.
 1. Apache so với Nginx: Ưu và Nhược điểm đối với WordPress

  Apache so với Nginx: Ưu và Nhược điểm đối với WordPress

  Tutorial Intermediate

  Các yêu cầu về hiệu suất của WordPress có thể khác nhau giữa các dự án, nhưng chắc chắn có một điều giống nhau - đó là nó phải nhanh.

 2. Tóm tắt về HTTP: Các kết nối HTTP

  Tóm tắt về HTTP: Các kết nối HTTP

  Tutorial Intermediate

  Trong bài viết trước chúng ta đã xem xét các thông điệp HTTP và các ví dụ của các câu lệnh và mã lệnh được chuyển từ máy khách đến máy chủ và ngược lại trong...