Advertisement
  1. Code
  2. PHP

Có gì mới với PHP 7 và 7.1? Hãy tìm hiểu trong khóa học mới của chúng tôi

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Bạn đã cập nhật thông tin về tất cả những thay đổi trong bản mới nhất của PHP chưa?

Trong khóa học ngắn hạn mới Có gì mới với PHP 7 và 7.1?của chúng tôi, giảng viên Jeremy McPeak sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu một số các tính năng ngôn ngữ mới trong PHP 7 và 7.1. Jeremy sẽ giúp bạn cập nhật thông tin về ngôn ngữ PHP mới nhất và tuyệt vời nhất, với các ví dụ thực tế cho mỗi tính năng mới.

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Bạn muốn có công việc phát triển PHP của bạn đạt tới cấp độ tiếp theo? Hãy thử một vài trong số hàng nghìn đoạn mã PHP hữu ích trên Envato Market.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.