Advertisement
  1. Code
  2. Git

Biểu đồ 3 cây là gì? Tìm hiểu trong khóa học mới của chúng tôi về các kiến thức cơ bản của Git

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hoàng Minh Thủy (you can also view the original English article)

The Three Trees in GitThe Three Trees in GitThe Three Trees in Git

Git đã trở thành hệ thống được sử dụng rộng rãi nhất cho việc chia sẻ mã và kiểm soát phiên bản. Nếu bạn muốn hỗ trợ việc xây dựng phần mềm mã nguồn mở, hoặc nếu bạn muốn làm việc với một đội ngũ chuyên nghiệp, hiểu biết về Git là một điều cần có.

Trong khóa học Coffee Break mới của chúng tôi, Các kiến thức cơ bản về Git: Biểu đồ ba cây, bạn sẽ tìm hiểu về biểu đồ ba cây: phần ĐẦU, phần chỉ mục và và phần thư mục làm việc.

the HEAD the index and the working directorythe HEAD the index and the working directorythe HEAD the index and the working directory

Giảng viên Ed Wasserman của Envato Tuts + sẽ giải thích vai trò của mỗi phần và cách chúng tương tác khi bạn cập nhật và commit mã. Và mọi thứ sẽ được minh họa với các hình ảnh động hữu ích.

Xem giới thiệu dưới đây để tìm hiểu thêm.

Bạn có thể tham gia các khóa học Coffee Break mới ngay lập tức với 10 ngày dùng thử miễn phí cho các đăng ký hàng tháng của chúng tôi. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm khóa học, với các khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.