Unlimited Plugins, WordPress themes, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. Laravel

Khóa học ngắn hạn mới: Bắt đầu với Lumen

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Nếu bạn muốn nhanh chóng lĩnh hội về Lumen trong một khoảng thời gian ngắn thì khóa học ngắn hạn mới Bắt đầu với Lumen của chúng tôi chính là dành cho bạn. Khóa học này ngắn hơn so với các khóa học thông thường của chúng tôi — chỉ gồm chính bài học với tổng thời gian theo dõi ít hơn một giờ đồng hồ- nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn một sự hiểu biết sâu sắc về micro-framework PHP mới này từ dự án Laravel.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Lumen cho phép bạn sử dụng sức mạnh của Laravel, bao gồm cả các Eloquent ORM và các tính năng như định tuyến, middleware và xác nhận, với sự linh hoạt và chi phí thấp của một micro-framework. Nếu bạn thích Laravel, hoặc chỉ muốn sử dụng một nền tảng máy chủ tiên tiến để viết microservices và REST API, Lumen là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Trong khóa học này, giảng viên Simon Bacquie của Envato Tuts + sẽ giúp bạn bắt đầu viết mã với Lumen. Bạn sẽ bắt đầu với một ứng dụng Lumen mẫu chưa có nội dung gì, và xây dựng nó ra thành một ứng dụng web hoàn chỉnh để quản lý sách và thông tin tác giả. Trong quá trình học, bạn sẽ tìm hiểu về một số tính năng chính của Lumen, chẳng hạn như Eloquent, định tuyến, bộ điều khiển, và nhiều hơn nữa!

Xem phần giới thiệu

Bắt đầu học với một thử nghiệm miễn phí

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Và nếu bạn muốn kiến thức về Laravel của bạn phát triển hơn nữa, tại sao lại không xem qua một số đoạn mã Laravel hữu ích có sẵn trên Envato Market nhỉ?

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.