Advertisement
  1. Code
  2. JavaScript

Khóa học mới: Nâng cấp ứng dụng của bạn lên Angular 2

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

AngularJS websiteAngularJS websiteAngularJS website

Nếu bạn là một nhà phát triển Angular, bạn chắc hẳn phải biết rằng Angular 2 đang chuẩn bị được giới thiệu.

Vì các framework khác nhau rất nhiều nên việc sử dụng Angular 2 sẽ đòi hỏi phải viết lại hoàn toàn các ứng dụng để chúng có thể hoạt động trên nền tảng mới. Khóa học mới của chúng tôi, Nâng cấp ứng dụng của bạn lên Angular 2, sẽ giúp bạn tìm hiều về quá trình này theo từng bước chi tiết.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Trong khóa học này, giảng viên Reggie Dawson của Envato Tuts + sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để chọn một ứng dụng Angular 1 đơn giản và nâng cấp nó để có thể sử dụng trên Angular 2. Bạn sẽ tìm hiểu mỗi khái niệm và cấu trúc ở Angular 1 được dịch sang phiên bản mới như thế nào.

Screenshot from Upgrade Your App to Angular 2 courseScreenshot from Upgrade Your App to Angular 2 courseScreenshot from Upgrade Your App to Angular 2 course

Khóa học chỉ mất có một giờ đồng hồ để xem từ đầu đến cuối, và sau khi bạn đã hoàn thành nó thì bạn sẽ có một sự hiểu biết rõ ràng về làm thế nào để chuyển các ứng dụng của bạn lên Angular 2.

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.