Unlimited Plugins, WordPress themes, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. Smart Watch App

Khóa học mới: Nâng cấp một ứng dụng lên watchOS 2

by
Length:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Với thông báo mới đây của watchOS 2, nhiều nhà phát triển đã mong muốn tìm hiểu tất cả các tính năng và chức năng mới của nó.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn về những tính năng mới đó trong các khóa học khác, nhưng trước tiên, đây là một khóa học nhanh để giới thiệu cho bạn làm thế nào để nâng cấp một ứng dụng lên watchOS 2 từ các nền tảng cũ hơn.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Chỉ trong 8 đoạn video ngắn, giảng viên Derek Jensen của Envato Tuts + sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu quá trình lấy một ứng dụng sẵn có và nâng cấp nó để có thể sử dụng cú pháp Swift 2.1 mới, cũng như làm cho nó tương thích với watchOS 2.

Vào cuối khóa học này, bạn sẽ sẵn sàng để chuyển đổi ứng dụng watchOS của bạn lên nền tảng mới nhất và bắt đầu khám phá tất cả những tính năng mới. Và nếu bạn cần trợ giúp với thiết kế giao diện người dùng, bạn có thể xem các mẫu và các bộ kit giao diện cho Apple Watch khác nhau trên GraphicRiver!

Xem phần giới thiệu

 

Bắt đầu học với một thử nghiệm miễn phí

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với các khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.