Unlimited Plugins, WordPress themes, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. React

Khóa học mới: Kiểm thử đơn vị các component trong React

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hoàng Minh Thủy (you can also view the original English article)

Bạn muốn biết làm thế nào để kiểm thử đơn vị các component của React? Khóa học ngắn mới của chúng tôi, Kiểm thử đơn vị các components trong React, sẽ cho bạn biết cách làm thế nào.

React websiteReact websiteReact website

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

React là một thư viện lập trình rất phổ biến, vì vậy bạn có thể tìm thấy rất nhiều khóa học trên mạng dạy bạn cách sử dụng các tính năng tuyệt vời của nó. Tuy nhiên, đôi khi công việc kiểm thử lại không được nói đến. Các mẫu lập trình chức năng của React thực sự giúp dễ dàng kiểm thử đơn vị các componient.

Trong khóa học này, giảng viên Andrew Burgess của Envato Tuts + sẽ dạy cho bạn làm thế nào để kiểm thử đơn vị các component trong React của bạn. Bạn sẽ thấy làm thế nào để sử dụng Enzyme, là một thư viện kiểm thử đơn vị Airbnb, được xây dựng dựa trên các chức năng tự kiểm thử của React.

Khóa học giúp bạn tìm hiểu qua về cách cài đặt và cách viết một bài kiểm thử, cũng như khám phá các chủ đề như so sánh các dạng kiểm thử shallow và statics, và các bài kiểm thử DOM hoàn chỉnh.

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Và bạn hãy xem qua một loạt các mục về JavaScript trên Envato Market.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.