Advertisement
  1. Code
  2. Ruby

Khóa học mới: Ứng dụng thời gian thực với Action Cable của Rails 5

Scroll to top
Read Time: 2 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Bạn có muốn tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một ứng dụng thời gian thực trong Rails 5? Nếu vậy,khóa học ngắn hạn mới của chúng tôi, Các ứng dụng thời gian thực với Action Cable của Rails 5, chính là dành cho bạn.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Những người dùng có mong muốn giao tiếp ở thời gian thực trong các ứng dụng web hiện đại - dữ liệu được cập nhật liên tục trong trình duyệt khi có bất kỳ thay đổi nào xảy ra. Action Cable là một phần mới của Rails 5 cho phép bạn tạo ra các giao tiếp thời gian thực giữa trình duyệt và máy chủ. Điều này được thực hiện chỉ với Rails 5-không cần dịch vụ bên ngoài hay phải thiết lập Socket.io nữa.

Trong khóa học này, giảng viên Markus Mühlberger của Envato Tuts + sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh thời gian thực với back-end Ruby trên Rails và front-end CoffeeScript với jQuery: một bảng điểm cho trò chơi bóng chày. Bạn sẽ nhận được một số gợi ý về việc tạo ra giao tiếp hiệu quả với máy chủ, và bạn sẽ thấy được cách làm thế nào để triển khai một ứng dụng thời gian thực cho Heroku.

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.