Advertisement
  1. Code
  2. PHP

Trải Nghiệm Thử môt Khoá Học về PHP Design Pattern của Chúng Tôi

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Andrea Ho (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Bất kể kỹ năng của bạn đang ở cấp độ nào, thì việc học design pattern đều có thể cải thiện mã nguồn của bạn tốt hơn. Chúng là giải pháp cho những vấn đề mà mỗi người phát triển phải đối mặt ở mỗi ứng dụng mà họ xây dựng.

Trong khoá học tổng quát của chúng tôi, PHP Design Patterns, người hướng dẫn Jeremy McPeak từ Envato Tuts+, sẽ hướng dẫn bạn một vài trong số những Design Pattern căn bản nhất và chỉ cho bạn làm thế nào để triển khai chúng trong PHP. Ở mỗi pattern, bạn sẽ có một ví dụ thực tiễn và cả cách để triển khai trọn vẹn nó trong PHP.

Bạn có thể tham gia khoá học ngay lập tức với 10 ngày dùng thử cho hội phí hàng tháng của chúng tôi. Nếu bạn quyết định tiếp tục tham gia, chỉ cần trả phí $15 mỗi tháng, và bạn sẽ được truy cập không giới hạn vào thư viện gồm hàng trăm khoá học, bao gồm những khoá học mới được bổ sung mỗi tuần.

Một cách khác để cải thiện nhanh chóng cho người phát triển PHP là sử dụng những PHP scripts tuyệt vời trên Envato Market. Từ mua hàng đến các biểu mãu liên hệ, bạn sẽ tìm thấy hàng ngàn mã nguồn dựng sẵn để áp dụng vào trang PHP của bạn, mang đến những tính năng ấn tượng cho người dùng của bạn trong khi vẫn tiết kiệm được thời gian quý báu dành cho việc phát triển.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.