Advertisement
  1. Code
  2. WordPress

Khoá học mới về những điều cơ bản trong WordPress: Tạo một Menu điều hướng

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Các menu điều hướng là những phần mấu chốt của hầu hết các trang. Một menu điều hướng tốt sẽ giúp những người truy cập trang web có thể điều hướng các trang và kết nối đến nội dung của bạn.

Trong khoá học ngắn mới của chúng tôi, Cơ bản về WordPress: Tạo một menu điều hướng, giản viên của Envato Tuts+ Rachel McCollin sẽ dạy bạn cách tạo một menu điều hướng trong WordPress và thêm nó vào trang của bạn. Bạn cũng sẽ học cách tạo những menu phụ và sử dụng các menu bên trong một widget.

Site with WP Customizer menu open showing menu optionsSite with WP Customizer menu open showing menu optionsSite with WP Customizer menu open showing menu options

Nếu bạn vẫn chưa thử một trong các khóa học ngắn của chúng tôi, thì chúng là những khoá học video cực kỳ ngắn được thiết kế để dạy một kỹ năng hay một khái niệm. Khoá học này dài không đến mười phút, và kết thúc bạn sẽ được trang bị kiến thức tốt hơn để tạo một menu điều hướng hiệu quả trong WordPress.

Xem giới thiệu bên dưới để biết thêm.

Bạn có thể tham gia khoá học ngắn mới của chúng tôi một cách đơn giản với 10 ngày dùng thử miễn phí trong gói hàng tháng của chúng tôi. Nếu như bạn quyết định tiếp tục, nó chỉ tốn của bạn 15$ một tháng, và bạn sẽ được truy cập đến hàng trăm khoá học, với những khoá học mới mỗi tuần.

Nếu bạn vẫn cần sự giúp đỡ với điều này hoặc bất kỳ vấn đề nào về WordPress, bạn có thể đăng ký một Phiên hỗ trợ từ xa với một chuyên gia WordPress trên Envato Studio. Chỉ với 50$, bạn có được một giờ riêng để bạn giải quyết vấn đề WordPress của bạn.

Geek Support on Envato StudioGeek Support on Envato StudioGeek Support on Envato Studio
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.