Unlimited Plugins, WordPress themes, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. Ruby

Khóa học mới: MongoDB và Ruby

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Nếu bạn cảm thấy mình gặp rắc rối với việc duy trì dữ liệu của bạn bởi vì nó quá lớn hoặc quá chậm hoặc quá tốn kém, có lẽ bạn nên xem xét dùng cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MongoDB thử xem sao.

Trong khóa học MongoDB và Ruby, bạn sẽ tìm hiểu những điều cơ bản của việc sử dụng cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MongoDB bằng ngôn ngữ lập trình Ruby. Giảng viên José Mota của Tuts+ sẽ giúp bạn xây dựng một ứng dụng Sinatra nhỏ để các bạn có thể hiểu các nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu này trong một môi trường ngôn ngữ Ruby.

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức bằng cách đăng ký Tuts +. Chỉ với $15 một tháng, bạn nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm khóa học khác, với các khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.