7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Code
  2. Java

Khóa học mới: Tìm hiểu Java cho Android

Scroll to top
Read Time: 2 mins
This post is part of a series called Learn Java for Android Development.
Learn Java for Android Development: Introduction to Java

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Android là hệ điều hành dành cho di động được cài đặt nhiều nhất trên thế giới, chạy trên các thiết bị khác nhau như điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ đeo tay và TV. Bằng cách phát triển cho Android, bạn có thể tạo các ứng dụng cho tất cả các thiết bị này. Nhưng trước khi bạn bắt đầu lập trình các ứng dụng Android, bạn sẽ phải tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Java!

Trong khóa học Tìm hiểu Java cho Android, bạn sẽ nắm vững các khái niệm cơ bản về lập trình Java, tập trung cho nền tảng Android.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Trong khóa học thực tiễn này, giảng viên Sue Smith của Envator Tút+ sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để sử dụng lập trình hướng đối tượng và Android SDK để tạo một ứng dụng lưu trữ các bản ghi nhớ. Trong quá trình học, bạn sẽ khám phá ra các nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ Java và các tính năng thiết yếu của Java để lập trình cho Android.

Dưới đây là một số bài học miễn phí từ khóa học này, như là một bản xem trước của những gì bạn có thể mong đợi:

Các cấu trúc điều kiện

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các cấu trúc điều kiện của Java, bao gồm các hàm 'if', 'else', và 'else if'. Đối với các hàm này, bạn sẽ áp dụng cho các hoạt động tương đương, có quan hệ, và có điều kiện.

Các bộ sưu tập

Thư viện các bộ sưu tập Java cung cấp các công cụ để có thể xử lý các dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu tổng quan về thư viện này. Sau đó, bạn sẽ được sử dụng một danh sách đối tượng để lên mô hình một bộ sưu tập các ghi chú trong ứng dụng.

Tính năng kế thừa

Trong bài học này bạn sẽ thấy cách hoạt động của tính năng kế thừa. Bạn sẽ bắt đầu với một số class đã tạo ra trong các ứng dụng từ các bài học trước, và sau đó cố gắng mở rộng chúng để dùng lại mã và thêm các chức năng cho các ứng dụng này .

Bắt đầu học chỉ với $15

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức khi đăng ký Envato Tuts+. Chỉ với $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm các khóa học khác, với nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần. 

Bạn cũng có thể tìm thấy một số tài nguyên hữu ích cho công việc phát triển Android của bạn trên Envato Market, chẳng hạn như các mẫu ứng dụng Android.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.