Unlimited Plugins, WordPress themes, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Code
 2. Laravel

Khóa học mới: Làm quen với Laravel 4

by
Length:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Không hề nói quá khi cho rằng Laravel đã trở nên phổ biến trong cộng đồng PHP rất nhanh chóng. Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học Laravel, khóa học mới nhất của chúng tôi sẽ bao gồm tất cả những điều cơ bản để giúp bạn sẵn sàng nhập cuộc. Bạn sẽ nhận được trang bị với tất cả các công cụ mà bạn cần để xây dựng các ứng dụng của riêng bạn trong Laravel, và bạn có thể bắt đầu học ngay với chúng tôi với ưu đãi dùng thử 14 ngày miễn phí!

Khóa học này được hướng dẫn bởi giảng viên chuyên gia của chúng tôi, Joost Van Veen, và một số chủ đề được đề cập đến bao gồm:

 • Định tuyến (Routing)
 • Controllers
 • Models
 • Views
 • Blade tempting engine
 • Eloquent
 • Xác thực (Authentication)
 • Tài nguyên
 • Xác nhận
 • .. .và nhiều hơn nữa!

Để hoàn thành khóa học này, bạn sẽ xây dựng một dự án thực tế, trong đó sẽ thực hành tất cả các kỹ năng bạn đã học.

Xem phần giới thiệu

 

Bắt đầu học chỉ với $15

Bạn có thể tham gia khóa học Laravel mới của chúng tôi ngay lập tức bằng cách đăng ký Tuts +.

Hãy xem phần tùy chọn đăng ký của chúng tôi để bắt đầu, hoặc nếu bạn chỉ quan tâm đến khóa học này, bạn có thể mua riêng chỉ với $15!

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.