Advertisement
  1. Code
  2. Django

Khóa học mới: Bắt đầu làm quen với Django

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hoàng Minh Thủy (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Nếu bạn thích sự sang trọng của ngôn ngữ lập trình Python, thì Django là một web framework cho bạn! Django là một framework nhiều tính năng và thực dụng, chú trọng vào việc thực hiện công việc.

Trong khóa học Bắt đầu làm quen với Django, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để viết các ứng dụng web bằng cách sử dụng Django framework. Giảng viên Derek Jensen của Tuts + sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản của Django bằng cách giúp bạn xây dựng một ứng dụng đơn giản bao gồm danh sách các công việc vặt.

The Django app youll be creatingThe Django app youll be creatingThe Django app youll be creating

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức bằng cách đăng ký Tuts +. Chỉ với $15 một tháng, bạn nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm khóa học khác, với các khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.