Advertisement
  1. Code
  2. JavaScript

Khóa học ngắn hạn mới: Các tác vụ thiết yếu cho Gulp

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Gulp là một hệ thống quản lý các tác vụ cho JavaScript để dễ dàng tạo ra các tác vụ lặp lại tự động như kiểm tra lỗi mã nguồn (linting), giảm bớt dung lượng tập tin (minification), và chuyển mã (transcoding).

Trong khóa học ngắn mới của chúng tôi, Các tác vụ thiết yếu cho Gulp, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để thiết lập Gulp để thực hiện một số tác vụ xây dựng quan trọng cho các ứng dụng JavaScript của bạn.

Screenshot from Essential Gulp Tasks courseScreenshot from Essential Gulp Tasks courseScreenshot from Essential Gulp Tasks course

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Trong khóa học này, giảng viên Dan Wellman của Envato Tuts + sẽ chỉ cho bạn một số tác vụ cần thiết cho quá trình phát triển front-end hiện đại. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để cài đặt và cấu hình chúng như các tác vụ của Gulp để tạo ra một hệ thống JavaScript cơ bản nhưng mạnh mẽ.

Khóa học bao gồm kiểm tra lỗi các tập tin, thực thi định dạng mã, xây dựng và biên soạn, và thử nghiệm đơn vị.

Code from Essential Gulp Tasks courseCode from Essential Gulp Tasks courseCode from Essential Gulp Tasks course

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học với một gói thử nghiệm miễn phí

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí theo đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, mỗi tuần có thêm nhiều khóa học mới.

Bạn cũng có thể tìm thấy hàng trăm plugins JavaScript hữu ích trên Envato Market để làm cho quá trình phát triển JavaScript của bạn hiệu quả hơn và năng suất hơn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.